logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Hugsnäsets semesterstugor Bräcke

Antal fritidshus per invånare – ett mått på turismberoende

7 augusti, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Stuga i Hugsnäset, Bräcke. Foto: Göran Strand

5,4% av Sveriges fritidshus finns i Jämtland Härjedalen 2022 och 1,3% av Sveriges befolkning. I tillägg finns ett stort antal fritidsboenden i form av bostadsrättsform och de redovisas inte via Fastighetstaaxeringsregistret som dessa uppgifter om antal fritidshus är hämtade ifrån.

Härjedalens kommun har allra flest fritidshus per kommuninnevånare; 0,94 st. Därefter följer Bergs kommun med 0,67 per invånare och Åre med 0,46. Östersunds kommun har minst andel fritidshus per invånare; 0,03 st.

Den kommun som ökade mest i antal fritidshus från 2021 till 2022 är Härjedalen med 195 fritidshus och Bergs kommun ökade med 145 fritidshus. Men som vi nämnde ovan så är inte alla de bostadsrätter som skapas för att i huvudsak användas som fritidshus medräknade här.

En hög andel fritidshus per invånare påverkar efterfrågan på infrastruktur, vård och omsorg. Aktiva fritidshusägare är ofta även en skara som bryr sig om sin fritidshuskommun och vill vara med och påverka utvecklingen i kommunen. I många fall är fritidshusägare nära att flytta till kommunen permanent om de rätta förutsättningarna uppstår. I vissa fall är de till och med benägna att skapa nya företag för att kunna bosätta sig permanent i sin fritidshuskommun.

Fritidshusägare bidrar till kommunens skatteintäkter genom att nyttja lokala varor och tjänster. Utan dem skulle en stor andel av intäkterna i kommunen gå förlorade. Under pandemin nyttjades många fritidshus extra mycket och många fritidshusägare passade på att arbeta hemifrån med bas i sitt fritidshus.

Se vidare Fritidshusundersökningen som genomfördes via Jämtland Härjedalen Turisms projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2022.

Fritidshus i Jämtland Härjedalen 2022
Kommun Fritidshus Invånare Fritidshus per invånare Jämfört med 2021
Härjedalen 9592 10185 0,94 Ökade mest: 195 hus
Åre 5725 12330 0,46
Berg 4778 7176 0,67 Ökade näst mest: 145 hus
Strömsund 3952 11397 0,35
Krokom 3047 15532 0,2
Bräcke 2267 6152 0,37
Östersund 1830 64714 0,03
Ragunda 1431 5174 0,28
Totalt 32622 132660 0,25
Skip to content