logo-reg-jh-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz

Hållbar arktisk och perifer cykelturism

Om projektet

Projektet Hållbar arktisk och perifer cykelturism sträcker sig från 1 juni 2023 till 31 maj 2026. Jämtland Härjedalen utgör en del i ett större internationellt projekt där The Local Federation of East Lapland i Finland är projektägare. Övriga projektpartners finns i Finland, på Island, Färöarna och Irland. Projektet finansieras via Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA) samt Region Jämtland Härjedalen.

Projektet söker även medfinansiering från Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)

Projektet söker även medfinansiering från Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)

Kort bakgrund

Cykling är en kraftigt växande reseanledning för såväl nationella som internationella turister och där gäster i samband med cykelsemester vill ha hållbara upplevelser där hänsyn tas till klimatet och den omgivande landsbygden.

Syfte

Projektet syftar till att skapa samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckla entreprenörskapet, samt skapa nya hållbara affärsmodeller inom cykelturism. Projektet är länets första stora internationella projekt inom hållbar cykelturism och projektet kommer att påverka länets destinationer positivt genom att främja och arbeta för en ökad hållbar cykelturism, detta i samverkan med andra regioner i norra Europa. Former för samarbete kommer genereras, både för enskilda företag, samt de branschstödjande organisationerna i länet.

Mål för projektet

På kort sikt ska projektet leda till att öka möjligheten till nya affärer och affärsmodeller samt nya logistikmöjligheter, men också ett nytt underlag av gäster som tidigare inte varit aktuella för vår region.

Projektets planerade aktiviteter förväntas på lång sikt leda till att ökad kunskap och förmåga hos målgruppen vad avser hållbar cykelturism samt ökad internationell samverkan, samt ökade möjligheter till nya affärer och affärsmodeller.

Följ projektet

Facebook SUB – TrailBlazers

Linkedin SUB – From biking to business

Project mini-website

 

 

Mia Wictor Lunde Färöarna 2024

Projektträff på Färöarna

Mellan den 19 och den 21 mars anordnades en projektträff I Tórshavn på Färöarna i projektet Sustainable Arctic and Peripheral Biking tourism (SUB). Det var

Läs mer
Skip to content