logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans

Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Övergripande projektmål

Att öka den regionala samverkan samt bättre synliggöra besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället, inom ramen för smart specialiseringsområde Upplevelser, med syfte att den regionala besöksnäringen i Jämtland Härjedalen ska bidra till regionens gröna omställning.

Projektet avser bidra till politiskt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering.

Delmål 1)

Vidareutveckla och på lokal nivå etablera ett gemensamt mätsätt som synliggör besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället och i den gröna omställningen.

Delmål 2)

Matcha den regionala besöksnäringen med akademin genom nya och utvecklade mötesplatser och arbetssätt samt inkludera fler aktörer.

Delmål 3)

Utveckla, utöka och samordna en branschöverskridande samverkan inom det i Jämtland Härjedalen smarta specialiseringsområdet Upplevelser, genom involvering av nyckelpartners och strategiska allianser.

Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen.

Jonas Herjeby och Philip Kibsgård

Det våras för samverkan

Projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen startade den 1 januari 2024. Sedan dess har ett flertal processer startats upp inom projektets alla tre spår. Här kommer

Läs mer
Skip to content