Film & Event

Erfarenheterna från tidigare genomförda/pågående satsningar såsom Turism 2020 & Mid Nordic Film Commission har byggt upp en kompetens och förståelse för hur evenemang och film fungerar som delar av besöksnäringen. Under sommaren 2011 har vi genom den beviljade förstudien från ERUF haft möjlighet att skapa förankring med såväl näringsliv som offentliga och ideella aktörer och arbeta fram ett tydligt förslag på hur denna satning bör se ut för att bli framgångsrik.

Läs mer

Film & Event

Green movie & event making region Projektbeskrivning Erfarenheterna från tidigare genomförda/pågående satsningar såsom Turism 2020 & Mid Nordic Film Commission har byggt upp en kompetens

Läs mer
Skip to content