Framtidens destination – Förstudie

Hur skapas organisatoriska förutsättningar för att bäst bedriva en strategisk långsiktig och hållbar utveckling i de kluster som destinationsorganisationerna utgör? Denna fråga har funnits med en längre tid inom besöksnäringen och aktualiserades i denna förstudie med fokus på utveckling av affärsmodeller för lokala destinationsorganisationer och en gemensam regional del. En omvärldsanalys med kompletterande samhällstrender och tidigare utredningar, samt forskning och intervjuer gav lärdomar om destinationsorganisationernas nuvarande villkor, situation och framtid. Kunden i förarsätet, nya affärsmodeller, kompetens om tjänsteinnovation och destinationsorganisationernas nuvarande villkor är exempel på frågeställningar i förstudie.
Skip to content