Export 2010-2013

Turism är Jämtlands basnäring och omsätter 3,3 miljarder kronor per år i länet. Av det kommer 500 mkr från våra internationella gäster, huvudsakligen Norge. Turismnäringen står sig förhållandevis stark i den finanskris som nu råder, vilket bland annat har att göra med vår gynnsamma valuta men också att den typ av turism vi erbjuder är attraktiv för kund. För att vi ska fortsätta förstärka näringen genom ökat antal besökare är det på den internationella marknaden där vi kan göra störst skillnad. Utmaningen är att få fler små och medelstora turismföretag i länet att svara upp mot vad den internationella marknaden kräver samt kommunicera detta till prioriterade marknader.

Läs mer

Export 2010-2013

Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län Projektbeskrivning Turism är Jämtlands basnäring och omsätter 3,3 miljarder kronor per år i länet.

Läs mer
Skip to content