Hållbar besöksnäring

Besöksnäringen är Sveriges viktigaste framtidsnäring. Att Sverige har enorma möjligheter att utvecklas som besöksmål vet du säkert redan. Men visste du att World Economic Forum i en aktuell rapport konstaterar att vår potential för tillväxt inom området är den femte bästa i världen? Sverige rankas också som etta inom nyckelområdet hållbar utveckling. Besöksnäringens egen vision är en fördubbling av omsättningen de närmsta tio åren.

Läs mer

Foraging skog bärplockning Sandra Lee Petersson

Hållbar Besöksnäring

Kvalitetssäkring för och med besöksnäringen Projektbeskrivning Besöksnäringen är Sveriges viktigaste framtidsnäring. Att Sverige har enorma möjligheter att utvecklas som besöksmål vet du säkert redan. Men

Läs mer
Skip to content