Foraging skog bärplockning Sandra Lee Petersson

Hållbar Besöksnäring

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Sandra Lee Petersson

Kvalitetssäkring för och med besöksnäringen

Projektbeskrivning

Besöksnäringen är Sveriges viktigaste framtidsnäring. Att Sverige har enorma möjligheter att utvecklas som besöksmål vet du säkert redan. Men visste du att World Economic Forum i en aktuell rapport konstaterar att vår potential för tillväxt inom området är den femte bästa i världen? Sverige rankas också som etta inom nyckelområdet hållbar utveckling. Besöksnäringens egen vision är en fördubbling av omsättningen de närmsta tio åren.

För att lyckas med detta är alla överens om att det gäller att tänka långsiktigt och hållbart. Målbilden är en växande besöksnäring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

För att besöksnäringen skall nå målbilden krävs ett mer integrerat och systematiskt arbete med kvalitets- och hållbarhetsfrågorna. Visst finns det märkningar inom både kvalitet och miljö på marknaden idag. Men det saknas ett gemensamt verktyg för besöksnäringen som beaktar såväl service som faciliteter och hållbarhet. Det saknas också ett system som både klassificerar, utvärderar och är rådgivande. Det är här initiativet Hållbar Besöksnäring kommer in.

Hållbar Besöksnäring är ett nationellt projekt för att utveckla ett oberoende och officiellt system för kvalitetssäkring inom svensk besöksnäring. Tillväxtverket är huvudfinansiär för utvecklingsprojektet som drivs av Västsvenska Turistrådet.

Västsvenska Turistrådet ser systemet som ett centralt verktyg för att näringen ska utveckla sina erbjudanden och infria kundernas förväntningar. Tillväxtverket bedömer å sin sida att projektet är starkt utvecklingsdrivande för såväl företag som regioner och destinationer.

Systemet ska täcka hela Sverige och fungera för hela besöksnäringen, till exempel boende, sevärdheter, aktiviteter och evenemang. Under uppbyggnadsfasen medverkar sammanlagt tio län i följande fyra regioner:

  • Västra Götaland
  • Jämtland/Härjedalen
  • Kronoberg/ Kalmar/Jönköping
  • Sörmland/ Västmanland

Dessutom medverkar Statens fastighetsverk vars verksamhet är rikstäckande. Projektets styrgrupp utgörs av representanter från Tillväxtverket, Visit Sweden, regionerna och projektägaren Västsvenska Turistrådet.

Självklart samarbetar vi också internationellt. En av våra viktigaste internationella partners är VisitScotland som efter analys bedöms ha ett av världens bäst fungerande.

Behovsanalys och kartläggning genomfördes 2009/2010. Under 2011 utvecklas systemet för att under 2012 lanseras inom småskaligt boende, sevärdheter och aktiviteter, inom de regioner som idag är med i projektet. Målsättningen är att systemet skall vara klart för nationell lansering 2015.

Jämtland Härjedalens medverkan i projektet drivs av JHT i samarbete med Destination Funäsfjällen AB. Det finansieras av Regionförbundet och Landsbygdsprogrammet. Genom att JHT deltar i utvecklingsfasen av systemet säkerställer vi att systemet även anpassas till de typer av aktivitetsföretag och boendeanläggningar som finns i vår region. De medverkande företagen blir föredömen för kvalitet och hållbarhet inom besöksnäringen då systemet syftar till att stärka upplevelsen för besökaren, stärka värdskapet samt stärka den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

De detaljerade målen är 60 kvalitetssäkrade företag under 2012 och 2012 i Jämtland Härjedalen.

Regional projekledare för Jämtland Härjedalen: Ingrid Hedlund

Skip to content