Jakt & Viltskådning

Jämtland har goda förutsättningar för en ökad jaktturism med stora, unika, sammanhängande områden som i Europeiska mått klassas som ren vildmark. Sveriges Lantbruksuniversitet har i sin forskning angående jaktturism kommit fram till i samråd med markägare, fritidsjägare, myndighetspersoner och jaktturismentreprenörer att länet har de förutsättningar som krävs för att utveckla en hållbar jaktturism och för att dessutom utveckla övriga näringarna i glesbygd. Jaktturismen i sig genererar ”ringar på vattnet” då det i sin tur leder till att lokala produkter så som mat, boende, affärer, transporter mm används i jaktturismföretagarnas paketering.

Läs mer

Storsnasen

Jakt & Viltskådning

Grand Five Jämtland har goda förutsättningar för en ökad jaktturism med stora, unika, sammanhängande områden som i Europeiska mått klassas som ren vildmark. Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer
Skip to content