Turism 2020

2008-2010 driver JHT projektet Turism 2020, med syfte att vidareutveckla en långsiktigt hållbar tillväxt inom länets turismnäring. Det sker genom att bland annat skapa hållbara organisationer och öka antalet besökare genom destinations- och produktutveckling. Hållbarhet och gott värdskap är värdegrunder för arbetet och totalt satsas 44 mkr från EU och offentliga aktörer för att nå dessa mål. Tillsammans med privat finansiering beräknas ca 50-55 mkr satsas inom Turism 2020 för att få turistnäringen att växa ytterligare.

Läs mer

Flugfiske Lars Häreblad

Turism 2020

Långsiktigt hållbar tillväxt inom länets turismnäring Projektbeskrivning Projektet Turism 2020 bedrevs under 2008-2010 av Jämtland Härjedalen Turism. 2008-2010 driver JHT projektet Turism 2020, med syfte

Läs mer
Skip to content