Fäbodvägen fäbod Persåsen Anne Adsten

Den moderna campingen – hållbarhet för framtiden

15 november, 2018
Text: Anne Adsten, JHT
Fäbod längs Fäbodvägen i närheten av Persåsen. Foto: Anne Adsten

Den moderna campingen är en hållbar camping. Inte bara hållbar i bemärkelsen att det finns sophantering – det är en hygienfaktor och något som dagens gäst tar för givet att det finns. En modern camping är hållbar både i ekonomisk, social och ekologisk synvinkel och dessutom är den säker. Jämtlands läns länsstyrelse och Krokoms kommun bjöd in till föreläsningar och workshop på temat “Den moderna campingen” på Krokoms värdshus 7e nov 2018 med finansiering från Landsbygdsprogrammet. JHT fanns med bland deltagarna för att bl a sprida kunskap om att campingar har stora förutsättningar att fungera som InfoPoints (enkel typ av turistinformation som annan del av en verksamhet) samt att verka för säkrare statistik från regionens campingplatser.

Ekonomisk hållbarhet

En nöjd gäst är mer benägen att rekommendera andra att besöka samma camping. Nöjda gäster har fått den service de förväntat sig och dessutom det lilla extra – kanske i form av extra omtanke eller extra information som gjorde besöket extra värdefullt och som gör att gästen gärna kommer tillbaka igen.

Sommar- eller vintercamping

En gäst som kommer sommartid har andra förväntningar på ett campingområde än en vintergäst. Hur ser campingen ut sommartid? Finns hårdgjorda ytor som håller för fordon även vid regn? Hur ser vinterns “spiketält” (friggebodar som monteras mot husvagnar vintertid) ut som används av vintergästerna? Kan de ställas undan sommartid? Kan de utformas så att de ser ok ut även sommartid? Eller finns det plats för att ha en sommar- och en separat vinterdel på campingen? Kan planteringar vara en lösning för att få en trevligare camping?

Lär känna din gäst

Fråga dina gäster om vilka de är, hur de hittat till dig, vad de önskar av sitt besök, var de kommer närmast ifrån och var de reser härnäst. Finns det sevärdheter och aktiviteter som du kan tipsa gästen om som gör att hen stannar längre och blir mer nöjd med sitt besök? Finns det saker som du kan göra för dina gäster med liten insats som gör att hen kommer att komma ihåg sitt besök hos er?

Använd sedan informationen för att förbättra informationen om dig på nätet. På hemsida, branschsidor och i sociala media.

Camping & statistik – underlag för ekonomisk hållbarhet

Det tar lite längre tid vid incheckningen att lära känna gästen och fylla i statistik, men det ökar chanserna för ekonomisk hållbarhet. Om du har en camping där många gäster anländer samtidigt så kan du använda dig av förtryckta formulär där gästen hjälper dig att samla statistik som du sedan kan använda dig av vid marknadsföring exempelvis i sociala media. Har du möjlighet så kan du i tillägg ha en värd som går runt på campingen och “socialiserar” samt informerar om lokala sevärdheter m m för att få gästerna att bli mer nöjda och stanna längre. Ett bra argument för dig och gästen att vara noggrann med statistiken är säkerheten. Om något skulle hända på din camping så har du kontroll över hur många gäster som är inskrivna.

Statistik används även för planeringen av den egna verksamheten och som argument vid ansökan om t ex lån för utveckling av verksamheten.

Gästnattsstatistiken är grundläggande för att kunna visa på besöksnäringens betydelse vid samtal med beslutsfattare m fl. Statistiken används av JHT för strategiarbete, planering, pr & lobbying kring att exempelvis verka för en utvecklad infrastruktur för Jämtland Härjedalen och andra instanser för att planera resurser t ex för räddningstjänsten och sjukvården.

Det finns olika typer av bokningssystem som underlättar för dig att hantera statistik för din camping. Ett exempel från en camping som använder SCRs bokningsprogram kan du se via att ladda ned en pdf nedan.

InfoPoint

Att vara en InfoPoint och förmedla värdefull information till gäster gynnar både er som camping, lokalsamhället och bygden och visar på ett gott värdskap.En InfoPoint är en enklare Turistinformation som en del av en annan verksamhet, t ex en campingreception. Känner du som campingägare att du gärna informerar inte bara de egna gästerna utan även eventuella förbipasserande om lokala sevärdheter, attraktioner och matställen så kan du ansöka hos din närmaste auktoriserade turistinformation om att bli en InfoPoint hos dem. Då ingår din camping i ett nätverk för att få information och kan lättare informera gäster i er tur om aktuella händelser. Bättre information är en förutsättning för merförsäljning, vilket i ert fall kan vara att gästen väljer att stanna extra nätter. Läs mer om att vara en InfoPoint här

Social hållbarhet

Målgrupper med olika intressen

Har du plats så är det en fördel om du kan skilja på campare med olika intressen, inriktningar och ålderskategorier. Exempelvis så kan det vara bra att skilja på ungdomsgäng och barnfamiljer som har olika önskemål kring när det helst ska vara tyst om kvällen.

Att informera gäster om aktiviteter, sevärdheter runt omkring campingen till exempel via att vara en InfoPoint är ett ytterligare exempel på social hållbarhet då det bidrar till att hålla gästen kvar i bygden längre, det tjänar hela regionen på.

Social hållbarhet innebär även samverkan med området kring campingen, med destinationsorganisation eller andra nätverk för att tillsammans verka för en levande bygd.

Dessutom är social hållbarhet att verka för allas lika värde och bidra till jämlikhet. I JHTs värdeguide kan du hitta exempel på hur det kan se ut.

Ekologisk hållbarhet

Sophantering gärna med fraktioner för brännbart, kompost (om det finns hantering för det i aktuell kommun), glas, metall, plast och batterier samt säker latrintömning är en förutsättning för trivsel och hållbarhet samt andra åtgärder som hjälper gästen att göra rätt.

Det kan också handla om att campingen är utformad för att undvika utsläpp, att informera gästen om var hen kan tvätta sitt fordon på ett miljövänligt sätt och var hen kan hitta närmaste återvinningscentral.

Den ekologiska hållbarheten är allt som vårdar våra naturresurser och skyddar vårt ekosystem.

Säkerhet

Med bra statistik över aktuellt gästantal har du förutsättningar vid ett eventuellt krisläge.

Håll avstånd mellan campinggästerna i fall att brand utbryter för att förhindra snabb spridning. Be gäster att parkera husvagnar med dragkroken så att ni kan dra bort vagnar i anslutning till eventuell brinnande vagn. 4 meter mellan husvagnar och om det finns spiketält så gäller 8 meter eller s k brandklassad vägg.

Ingen förvaring av gasolbehållare, ingen eldstad och ingen bränsleförvaring i spiketält. Bränsle är mer lättantändligt vintertid än sommartid.

En översiktskarta över området underlättar för utryckningsfordon att hitta rätt snabbt. Till exempel en ambulans som behöver hämta en person i nöd. Märk ut hjärtstartare, brandsläckare etc på kartan.

Elbilar kan ge upphov till svårsläckta bränder, vilket är att tänka på vid placering av laddstolpar etc.

Framkomlighet vid utryckning: Se till att snöröja och göra din camping framkomlig vid händelse av utryckning.

Mer om säkerhet för campingar hittar du här

 

Skip to content