värdguide

Värdeguide

3 mars, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism

För en mer inkluderande upplevelse

Ansvar som värdegrund har länge präglat turismutvecklingen i Jämtland Härjedalen. I ordet ryms både miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella värderingar – med ambitionen att driva en besöksnäring som växer och utvecklas på ett hållbart sätt och som gynnar samhället i helhet.

Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande näringarna i världen. Enligt UNWTO kommer antalet internationella turister år 2030 nå 1.8 miljarder (jmf 1.2 miljarder 2015). Med ökad efterfrågan kommer också ökad konkurrens och för att Jämtland Härjedalen ska fortsätta att vara ett attraktivt besöksmål även för morgondagens resenärer krävs att vi hänger med i nya spelregler och förändringar som sker i omvärlden likväl som på hemmaplan.

I Jämtland Härjedalen strävar vi efter att skapa upplevelser som passar den mångfald av gäster som skulle kunna besöka vår region – inkluderande upplevelser. Det medför utmaningar såväl som möjligheter för vår näring. Befolkningen blir äldre, fler utrikesfödda bor i Sverige, klimatförändringar sker i allt snabbare takt och den tekniska utvecklingen tar stora kliv framåt. Idag kommer regionens utländska besökare i huvudsak för att vandra, fiska, åka skidor, uppleva orörd vildmark och samtidigt njuta av den goda maten. Utifrån ett framtidsperspektiv har vi anledning, och alla möjligheter, att lägga en god grund för att kunna ta fler och nya marknadsandelar.

Allt börjar i våra värderingar där vi gemensamt måste slå fast att vi nu och i framtiden ska värna om såväl natur- och kulturresurser precis som människor och deras värde och rättigheter. Både vad gäller besökare och lokalbefolkning, nu och i framtiden. Om alla aktörer hjälps åt kan vi tillsammans utveckla en än mer ansvarstagande näring som förebild för övriga branscher. Men hur gör vi och var börjar vi? Vad kan Du  som småföretagare, guide, informatör eller destinationsbolag bidra med?

Den här värdeguiden bygger på den gemensamma strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Här finns samlade idéer och inspiration kring hur vi kan omsätta värderingar till konkreta handlingar, med förhoppning att vilja, kunna och våga göra lite mer. Kanske hittar Du områden som kan utvecklas och förhoppningsvis skapa än mer nöjda gäster och därmed ökad lönsamhet.

 

Utforska gärna Visit Dalarna och Visitas app för ert hållbarhetsarbete; “The Way2Go” via App store eller Google Play.

Skip to content