Fjällnäs Funäsfjällen vinter

Design för alla – Varsamt tillgängligt

19 oktober, 2017
Text: Anne Adsten
Foto: Anne Adsten

Ett steg vidare mot mer tillgängliga kulturmiljöer

Som vi tidigare berättat ingår JHT i en referensgrupp kring projektet Varsamt tillgängligt. Vid det senaste mötet fick gruppen träffa den upphandlade konsulten, Karin Riddar, som redogjorde för sina besök vid de utvalda kulturmiljöerna i Åre, Östersund, Berg, Härjedalens och Krokoms kommuner. Karin har erfarenhet både av tillgänglighetsanpassning och att jobba i kulturmiljöer och passar därför bra för uppdraget.

Många grundläggande åtgärder handlar om att se till att det finns tydlig information inför ett besök aktuella hemsidor samt sittplatser och relevant skyltning på plats. En annan självklar del i att anpassa miljöer för flera är att se till att underlaget är lätt att ta sig fram på utan stora ojämnheter och brant lutning. I flera fall finns åtgärder utförda, men skyltning kan sitta för högt för att kunna läsas från t ex en rullstol och ”handikapp-toaletter” är inte alltid installerade på bästa vis.

Ny teknik gör det även möjligt att åskådliggöra miljöerna utan att för den skull göra ingrepp, utan istället berika upplevelsen för “alla”.

Gruppen samtyckte kring att angreppssättet ska vara just ”Design för alla” så att de passar för många grupper, inklusive barnfamiljer. Därför kommer konsultens idérapport kring lämpliga åtgärder vid de föreslagna miljöerna att innehålla delar som kan uppskattas av många. Utifrån de studerade kulturmiljöerna kommer Karin Riddar att sammanställa en ”checklista” som kan användas vid kommande kulturmiljöer som väljs ut för att bli mer tillgängliga.

Varsamt tillgängligt

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har dragit i gång ett projekt för att öka tillgängligheten i länens kulturmiljöer. I projektet Varsamt tillgängligt ska experter på tillgänglighet tillsammans med länsstyrelserna ta fram förslag på åtgärder för att göra kulturmiljöer mer tillgängliga. Åtgärderna anpassas efter kulturmiljöns förutsättningar och kan innebära både fysiska åtgärder och digitala lösningar.

Projektet ska också öka kunskapen och samverkan kring tillgänglighetsfrågor hos länsstyrelsernas antikvarier. Länen får möjlighet att arbeta fram och testa olika lösningar och utbyta erfarenheter med varandra. Förhoppningen är att tillgänglighetsaspekten även ska integreras mer i det dagliga kulturmiljöarbetet. Läs mer.

Skip to content