paddling äventyr sommar sol

Destination Storsjön 2010

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Paddling på Storsjön. Foto: Erika Enequist
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Projektbeskrivning

Projektet Destination Storsjön bedrevs under 2010 av Jämtland Härjedalen Turism.

Ett turistiskt samarbete i Storsjöbygden har länge varit på tal men det har varit enklare sagt än gjort att skapa detta samarbete. Nu bedöms det att möjligheterna har förbättrats och det talas mer om vikten av ett samarbete idag, vilket framkommit i föregående projekt (Södra Storsjöbygden, Storsjöodjuret). Utifrån detta har en ansökan till Leader beviljats och i detta första läge så är det förutsättningarna för ett gränsöverskridande samarbete som ska undersökas och analyseras.

Projektets syfte

 1. Att utveckla samarbetet mellan de turistiska områdena vid Storsjön.
 2. 2. Att undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam Destinationsorganisation för området runt Storsjön.

Projektets två delar

 1. En strategisk del där förslag på destinationsorganisation, finansieringsmodell och vilken organisationsform som passar bäst ska arbetas fram i bred förankring med aktörerna runt sjön.
 2. En marknadsföringsdel med ett antal synlighetsaktiviteter.
  • Skapandet av en trycksak som ska distribueras med ÖP/LT vid midsommar. Trycksaken ska förmedla den samlade bilden av de tillängliga turistprodukter som erbjuds i Storsjöbygden.
  • Ett gediget fotomaterial av det turistiska Storsjöbygden.
  • Arbeta fram en strategi för hur Storsjöbygden ska spridas via internet.
  • Att utveckla strategi för ökad bokningsbarhet för logi och arrangemang online.

Projektets mål

Att efter årsskiftet kunna gå vidare med ett genomförande/etableringsprojekt för destinationsorganisationen. Ett projekt på två år där destinationsorganisationen successivt arbetar mot att stå på egna ben.

Utförande

Projektplanen kommer till stor del att byggas på de tidigare framgångsrika projekten i Vemdalen och Bydalen där fungerande destinationsbolag redan är i gång.

En styrgrupp har tillsatts där varje kommun representeras av en representant från kommunkontoret och en företagare.

Arbetsutskott har tillsatts där utskottet förbereder mer handgripliga ärenden innan de förs till beslut för styrgruppen. Utskottet representeras av destinationsföreträdare från Krokom, Södra Storsjöbygdens Turist Förening, Hallen, Mattmar/Mörsil och Östersund Turist & Kongress.

Projektledare: Tobias Lundberg

Skip to content