Storsjöbygden islandshästar Sandra Lee Pettersson

Destination Storsjön

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Ridtur i Storsjöbygden. Foto: Sandra Lee Petersson

Affärsnytta kring Storsjöbygden

Projektbeskrivning

Projektidén är att skapa affärsnytta och tillväxt hos turismnäringen kring Storsjöbygden. Detta ska ske genom ett nära samarbete mellan befintliga organisationer och företag.

En förstudie har genomförts under 2010 som bygger på ett brett intervjuunderlag från såväl privata som offentliga aktörer, samt lärdomar från andra framgångsrika destinationsutvecklingsinsatser och befintlig forskning inom området. I resultatet från förundersökningens intervjuunderlag framgår det att turistnäringen i Storsjöbygden är beredd att investera i en gemensam satsning för ökad affärsnytta och tillväxt. Den viktigaste delen är att ta fram nyttofunktionen för intressenterna där fokus är att inleda aktiviteter som ska leverera affärsnytta till både privata och offentliga intressenter. Detta ska bland annat ske genom ett förbättrat samarbete mellan befintliga aktörer samt att tydliggöra kundperspektivet i området. Utgångspunkten i arbetet är att stärka och tillgängliggöra Storsjöbygdens reseanledningar för att på så sätt skapa en bättre skapa affärsnytta och tillväxt på hållbara grunder. Arbetet kommer parallellt att fokusera på strategiskt utvecklingsarbete för att skapa långsiktighet samtidigt som det gäller att visa affärsnyttan för näringen på relativt kort sikt. Hur den strategiska långsiktigheten i samverkansform ska se ut finns inga färdiga svar på i nuläget utan är en av de viktiga frågorna som projektet ska ge svar på.

Projektledare: Nina Andersson

Skip to content