Turistinformation Vemdalen kenneth Grym

Destination Vemdalen går mot strömmen

22 februari, 2019
Text: Kristina Kristoffersson
Foto: Kenneth Grym, Destination Vemdalen.

Öppnar en turistinformation när andra stänger

Destination Vemdalen har sedan tidigare uppmärksammats för sitt arbete i digitala kanaler där man sett stora framgångar genom lansering av en ny webbsida och ett helt nytt tänk med innehållsmarknadsföring i fokus. Men man väljer också sedan ett år tillbaka att satsa på den fysiska på-plats-informationen. Vemdalens Turistinformation är en av de 14 auktoriserade turistinformationerna i Jämtland Härjedalen som ingår i JHTs projekt Framtidens Besöksservice i Jämtland Härjedalen.

Gästvärdar vid Vemdalens Turistinformation på Skalets Torg. Foto: Kenneth Grym.
Gästvärdar vid Vemdalens Turistinformation på Skalets Torg. Foto: Kennet Grym.

På många håll i Sverige läggs turistinformationerna ner och allt fler kommuner och företag väljer att fokusera all sin turistinformation till digitala kanaler. Man menar att det är där turisten letar och att det är där man måste finnas för att vara med i matchen om framtidens besökare. Vemdalen har tänkt annorlunda och tagit ett stort omtag av hela besöksservice-systemet i destinationen, vilket har blivit väldigt lyckat med fler besökare på den fysiska turistinformationen, ökande antal gästnätter, mer engagemang i sociala medier, nöjdare gäster och ett ökat antal aktivitetsbokningar.

Sedan 1,5 år tillbaka öppnade Vemdalen en helt ny turistinformation mitt på Skalets Torg där gästflödet är som störst. Det är en turistinformation av den gamla traditionella modellen med turistbyrå-shop, kartor och framförallt – ett personligt bemötande. Men man har också arbetat aktivt för att skapa attraktioner och anledningar för folk att komma dit. Allt ifrån ett lektorg, tipspromenader, friluftsskola för barn, teater och gratis wifi har bidragit till att locka fler till turistinformationen. Sedan starten har 10 000 personer besökt turistinformationen på Skalets Torg.

Vemdalens Turistinformation har också startat 7 nya InfoPoints i samarbete med lokala värdar runt om i destinationen. De lokala värdarna-InfoPointsen hittar man i receptioner, butiker och även bensinstationen i byn. För att vara en lokal värd, en InfoPoint, krävs att man genomgår en värdskapsutbildning och att man deltar på träffar höst och vår samt att man har god kunskap om destinationen.

Värdskap är en annan viktig del i satsningen, varje år anordnas en personaldag i temat värdskap som är mycket uppskattad med över 300 personer från destinationens företag som deltar. I Destinationsbolaget finns en värdskapstränare anställd och man har skrivit ett avtal med Värdskapet Sverige AB vilket innebär att man kan erbjuda alla företag som vill i Bergs & Härjedalens kommuner en värdskaps-workshop av hög kvalité.

Destination Vemdalens tips för en lyckad besöksservice är det personliga mötet, lokala värdar (InfoPoints) med hög kunskap om området, ett gott värdskap av alla som arbetar ut mot gäst, att finnas där gästen är både digitalt men även på plats där gästströmmarna är som störst.

Destinationen är en av flera som deltar i Jämtland Härjedalen Turisms projekt Framtidens besöksservice i JH. Läs mer om hur Vemdalen jobbat fram sitt recept för en lyckad besöksservice via filen nedan.

Skalets Torg Vemdalen Turistinformation Kennet Grym
Sommaraktiviteter vid Vemdalens Turistinformation på Skalets Torg. Foto: Kennet Grym.
Skip to content