Frida kanotcentral lit camping Little lake hill

Digital kommunikation för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

14 maj, 2019
Text: Anne Adsten
Frida från Lits camping och kanotcentral är en av deltagarna i utbildningen.

Under våren 2019 genomförs en fyradagars kurs i digital kommunikation specialdesignad för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Samma kurs återkommer under hösten 2019 med en påbyggnadskurs under våren 2020. I tillägg anordnas workshops och kurser inom specifika ämnen inom digital kommunikation som t ex Google My Business, filma med mobilkamera m m.

Tillfälle 1

Vad ligger till grund för en digital strategi? Hur sätter vi mål för vår kommunikation och vilka vill vi nå? Vid första kurstillfället  den 14e maj 2019 berättade Johanna Thofelt och Mia Risemark från Adeprimo att en digital strategi är som att skapa en ”road map” för hur vi ska nå det mål vi föresatt oss. En strategi ska förutom målsättning även innehålla, målgrupp, information om företagets/organisationens personlighet, hur vi vill att känslan kring företaget/organisationen ska vara, vilket budskap vi ska förmedla, tonaliteten i det förmedlade, vilka plattformar vi ska finnas på för att nå målet och gärna exempel samt hur hela det digitala kretsloppet för vår process ska se ut.

De 20 kursdeltagarna från Gäddede i norr till Funäsfjällen och Lofsdalen i söder, fick skapa en fiktiv nyhet med rubrik, ingress och tänkt bild två år framåt i tid för att få igång rätt mind set och efter lunch berättade Hedda Perström från Jazzköket, Lagerbaren, Lilla Saluhallen om hur de jobbar med sin digitala närvaro. I slutet av dagen fick deltagarna en mall för att börja sitt jobb med den egna digitala strategin.

Tillfälle 2

Under tillfälle 2 fick deltagarna fördjupa sig kring hur man formulerar sin målgrupp för att därefter kunna välja passande digitala kanaler. Frida Stein från MyMowo berättade om sin resa och vilka insikter hon nått kring sina kunder när hon utvecklat ett träningsprogram för den som har begränsat med tid och som av olika anledningar har svårt att ta sig till ett gym.

Tonaliteten är viktig för att ett varumärke ska kännas genomtänkt och blir särskilt viktig om det är många aktörer som tillsammans ska uppfattas som en utifrån. Man kan säga att tonaliteten är hur ett varumärke ska tala till sin publik. Ett visuellt, språkligt, beteendemässigt uttryck som förmedlar ett varumärke. Deltagarna tittade även på hur man gör en EFI-analys = Egenskap, fördel och innebörd/nytta för kunden/gästen. T ex för SJ så kan en egenskap vara att de erbjuder en rälsburen produkt (E), som är miljövänlig (F) och som gör att kunden kan vara med och skapa en bättre planet (I). Utifrån en sådan analys kan man bättre formulera kommunikationen kring en vara/tjänst.

Mia Risemark från Adeprimo och Frida Andersson från Lits Camping och kanotcentral berättar kort om kursens dag 2 här

Kursen genomförs inom projektet Den digitala transformationen med stöd från Region Jämtland Härjedalen och EUs Regionala Utvecklingsfond.

Mer information: Anne Adsten, JHT

Johanna Thofelt från Adeprimo och Sofie Jugård Löfgren från AktivUt berättar kursinnehållet vid första tillfället.