Döda fallet Nicklas kullman

Fakta om turismen 2016

14 juni, 2017
Text: Anne Adsten
Foto: Nicklas Kullman

Jämtland Härjedalen

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,94 miljarder kronor 2016. Jämfört med 2015 en ökning med 300 miljoner kronor.

Liftkortsförsäljningen (482 miljoner kronor) står för nästan en tiondel av den totala omsättningen. Antalet skiddagar vintern 2015/16 var nästan 2,5 milj. En ökning med 6% jämfört med 2015.

Totalt hade Jämtland Härjedalen 10,7 miljoner kommersiella gästnätter (+4%), varav nästan 3 miljoner i kommersiellt boende (+4%).

Både vintern och sommaren visar plus, men mest vintern, både i volym mätt och procentuellt. Utvecklingen är något mer positiv i jämförelse med övriga Norrland, Dalarna, Värmland och riket som helhet där ökningen stannade på +2-3%.

Destinationer vars kommersiella gästnätter ökar mest jmf med 2015 med dominerande marknader:
1. Vemdalen: +55 138 gn (+9%) Sv, No, Dk, Ty, Fin, GBR.
2. Åre: +29 880 gn (+4%) Sv, No, Fin, Dk, Ry, GBR.
3. Funäsfjällen: +22 897 gn (+5%) Sv, No, Ty, Ho, Dk.

Det var framförallt den svenska marknaden (+106 080 gn) som påverkade totalsiffrorna positivt. Men även merparten av utlandsmarknaderna redovisade positiva siffror. I volym mätt tydligast för GBR och Finland, vilket även gäller den procentuella ökningen tillsammans med utom Europa. Övriga Europa och Holland redovisade ganska tydliga minskningar.

Mars är den vintermånad som tydligt ökade mest i jämförelse med 2015 tack vare att påsken 2016 inföll under mars (april 2015). I Åre ökade hösten starkt troligen utifrån ett ökat cykel- och vandringsintresse som gjort att det är aktivitet i byn hela hösten. Även den ökade satsningen på höstlovsaktiviteter syns i statistiken.

Merparten av volymökningen är kopplad till vintersäsongen, vilken ökade med 106 327 gn (+6%), medan sommaren landade på +19 389 gn (+3%).

Norge är den i särklass viktigaste utlandsmarknaden, 365 000 av totalt 622 000 utländska kommersiella gästnätter. En marginell ökning jämfört med föregående år.

Totalt hade Jämtland Härjedalen knappt 1,2 miljoner dagsturister 2016.

Totalt genereras motsvarande cirka 7 000 årsarbeten av turismen.

Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på cirka 650 miljoner kronor.
Jämtland Härjedalen Turism hämtar uppgifter om övernattningar från Tillväxtverket/SCBs inkvarteringsstatistik. Övriga övernattningar, liksom turistiska utlägg hämtades tidigare från TDB (turistdatabasen). För siffrorna som gäller 2016 har dessa uppgifter skattats baserat på tidigare utfall och med hänsyn taget till utvecklingen av de kommersiella gästnätterna.

Hela rapporten finns att hämta som tryckt häfte hos JHT eller rapporten nedan.

Skip to content