Lofsdalen fatbike vinter snöar Foto Anette Andersson

Fakta om turismen 2018 (2017 års siffror)

14 augusti, 2018
Text: Anne Adsten
Foto: Anette Andersson

I rapporten Fakta om turismen Jämtland Härjedalen finns en hel del matnyttigt om näringens omfattning och betydelse, var gästen kommer ifrån, bilden av Jämtland Härjedalen, gästens anledning att resa hit mm. Sammanfattningsvis så har det varit ännu ett positivt år med en 4%-ig ökning av gästnätterna 2016, en omsättningsökning mellan 2007 och 2017 på 85 % och en fortsatt stark investeringsvilja.

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 5,14 miljarder kronor 2017. Jämfört med 2016 en ökning med 200 miljoner kronor.

Liftkortsförsäljningen (517 miljoner kronor) står för en tiondel av den totala omsättningen. Antalet skiddagar vintern 2016/17 var nästan 2,56 miljoner. En ökning med 4,5% jämfört med föregående vinter.

Totalt hade Jämtland Härjedalen 11 miljoner kommersiella gästnätter (+3%), varav nästan 3,1 miljoner i kommersiellt boende (+3%).

56% av de totala turistintäkterna kommer från besökare som bor kommersiellt, vilket är jämförbart med 2016. Hyrd stuga/lägenhet/stugby är fortsatt den ekonomiskt viktigaste boendeformen och står totalt sett för en tredjedel av omsättningen. Vinterturismen är en viktig förklaring.

Destinationer vars kommersiella gästnätter ökat mest i absoluta tal jmf med 2016 med dominerande marknader:
1. Östersund: +39 540 gn (+10%) Sv, No, Ty, Ho.
2. Åre: +21 530 gn (+2%) Sv, No, Fin, Dk, Uk, Ty, Ry.
3. Vemdalen: +11 364 gn (+1%) Sv, No, Dk, Fin, Ty, Uk, Ho.

Totalt hade Jämtland Härjedalen 3 076 678 gn, en ökning med 76 514 gn, motsvarande +3%. Det är barmarkssäsongen som ligger bakom ökningen (+6%), medan vintern backar marginellt. Året innebar en positiv utveckling för hotell, förmedlat boende och camping.

Den svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt, även långväga gäster (övriga Europa och övriga världen) tillsammans med Storbritannien, Holland och Tyskland ökade. Medan Norge, Finland och Ryssland minskade, de två sista med tydlig koppling mot vintern.

Bland kommunerna ökar alla förutom Berg och Bräcke. Östersund står för drygt hälften av den totala ökningen mätt i faktiska volymer. Bland destinationerna märks ökningar för Åre, Vemdalen, Bydalsfjällen och Lofsdalen, medan S Årefjällen och framförallt Funäsfjällen minskat. Möjligen kan minskningen i Funäsfjällen bero på oklarheter i rapporteringen, vilket är föremål för en intern översyn.

Totalt hade Jämtland Härjedalen knappt 1,2 miljoner dagsturister 2017.

Totalt genereras motsvarande cirka 7 300 årsarbeten av turismen.

Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på cirka 675 miljoner kronor.

Jämtland Härjedalen Turism hämtar uppgifter om övernattningar från Tillväxtverket/SCBs inkvarteringsstatistik. Övriga övernattningar, liksom turistiska utlägg hämtades tidigare från TDB (turistdatabasen). För siffrorna som gäller 2017 har dessa uppgifter skattats baserat på tidigare utfall och med hänsyn taget till utvecklingen av de kommersiella gästnätterna.

Hela rapporten finns att hämta som tryckt häfte hos JHT.

Skip to content