Husbil Hoting Camping Erika Enequist

Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2021

10 juni, 2021
Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Sommargäster i Husbil vid Hotings Camping. Foto: Erika Enequist

I rapporten Fakta om turismen Jämtland Härjedalen finns en hel del matnyttigt om näringens omfattning och betydelse, var gästen kommer ifrån, bilden av Jämtland Härjedalen, gästens anledning att resa hit m m. Här hittar ni även en uträkning kring framtida gästbäddskapacitet i regionen och listor över Jämtland Härjedalens största sevärdheter och evenemang.

Hoting bilmuseum Ivars Erika Enequist
Ivars bilmuseum i Hoting. Foto: Erika Enequist.

SNABBA FAKTA OM TURISMEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,77 miljarder kronor 2020. Jämfört med 2019 en minskning med 1,07 miljarder kronor (-18%).

Liftkortsförsäljningen (577 miljoner kronor) står för en dryg tiondel av den totala omsättningen. Antalet skiddagar vintern 2019/20 var 2,52 miljoner. En minskning med 45 miljoner (-9,7%) jämfört med 2018/19.

Totalt 10,1 miljoner gästnätter (-12%), varav drygt 2,6 miljoner i kommersiellt boende (-17%).

Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på cirka 630 miljoner kronor (-18%).

Norge är under ett normalår den i särklass viktigaste utlandsmarknaden, 2019 var 306 000 av totalt 617 000 utländska kommersiella gästnätter norska. På grund av pandemin och de restriktioner som följt i dess spår minskade de utländska gästnätternaa med totalt 375 000 gästnätter (-61%). Störst tapp finns på den norska marknaden, -250 000 gästnätter (-82%).

Totalt 1 miljoner dagsturister (-18%).

Totalt genereras motsvarande drygt 6 700 årsarbeten av turismen (-16%).

Källor till fakta om turismen i Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen Turism hämtar uppgifter om övernattningar från Tillväxtverket/SCBs inkvarteringsstatistik. Övriga övernattningar, liksom turistiska utlägg hämtades tidigare från TDB (turistdatabasen). För siffrorna som gäller 2020 har dessa uppgifter skattats baserat på tidigare utfall och med hänsyn taget till utvecklingen av de kommersiella gästnätterna. Se vidare sidan 5 “Fakta och definitioner” i publikationen.

Läs hela rapporten

Hela rapporten finns att ladda hem som pdf nedan eller hämta som tryckt häfte hos JHT, Rådhusg 44, Östersund.

Se även Infografen med snabba fakta om turismen i Jämtland Härjedalen på svenska samt engelska – bra för t ex en powerpoint-presentation där du vill plocka med fakta om besöksnäringen i regionen.

Skip to content