Moose garden Johan 2023 Anne Adsten

Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2022

20 oktober, 2023
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT
Moose Garden i Östersund. Foto: Anne Adsten

2022 kan ses som året då mycket återgick till det ”normala” efter coronapandemin som slog till med full kraft från mars 2020. Samtidigt finns det en del kvardröjande effekter, både av positiv och av negativ karaktär, som påverkar besöksnäringen och därmed hela Jämtland Härjedalen.

Det senaste året har vi kompletterat våra fakta med en Fritidshusundersökning (hur många nätter lägger fritidshusägarna i regionen och vad spenderar de?), en Släkt- och vänundersökning (hur många nätter har bofasta i regionen haft vänner som övernattat) samt en ny så kallad Sprit-undersökning (spridningseffekter inom turism) för att undersöka hur turismberoende några av våra destinationer och kommuner är.

Turism är mer än hårda siffror

Besöksnäringen är en stark medskapare till ett livskraftigt Jämtland Härjedalen. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för hela regionen, utvecklar och bidrar till att bibehålla en levande bygd samt skapar stolthet och gemenskap bland de fast boende. Besöksnäringen innefattar enorm kompetens i form av företagare som berikar Jämtland Härjedalen med engagemang och innovation – som utvecklar och tar regionen framåt, skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och därmed bidrar turismen till ökad integration.

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 6,57 miljarder 2022

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 6,57 miljarder kronor 2022. Jämfört med 2021 innebär det en ökning med 0,88 miljarder kronor, motsvarande +16%. Därmed är också det tidigare rekordåret 2019, då omsättningen låg på 5,84 miljarder kr, överträffat med god marginal.

Liftkortsförsäljningen ökade med 15%

Liftkortsförsäljningen (905 miljoner kronor) står för nästan 14% av den totala omsättningen. Båda siffrorna visar ”all time high” med en tydlig ökning jämfört med 2021, +181 miljoner kr (+29%). Antalet skiddagar vintern 2021/22 var 3,38 miljoner, vilket mot- svarar en ökning med 15% jämfört med 2020/21.

12,3 miljoner kommersiella och icke kommersiella gästnätter

Totalt hade Jämtland Härjedalen ca 12,3 miljoner gästnätter (+8%) 2022, varav drygt 3,2 miljoner i kommersiellt boende (+3%). Den svenska marknaden har efter ett mycket starkt 2021 med rekordnoteringen 2,92 miljoner gästnätter backat något för att 2022 landa på 2,76 miljoner. Innan pandemin var toppnoteringen 2,55 miljoner gästnätter.

Utlandsmarknaden på väg att återhämtas efter pandemin

Covid 19-pandemin har haft mycket stor påverkan på utlandsmarknaderna. Men under 2022 märks en stark återhämtning, där utlandsmarknaderna totalt sett har ökat från 206 000 till 467 000 kommersiella gästnätter (+127%). Den norska marknaden ökade med 299% till 219 300 gästnätter. Det är dock fortfarande en bit kvar till noteringen före pandemin på totalt 617 000 utländska gästnätter.

Dagsturisterna ökade med 9%

Totalt hade Jämtland Härjedalen knappt 1,2 miljoner dagsturister 2022 (+9%).

Sysselsättningen inom besöksnäringen ökade med 10%

Totalt genereras motsvarande ca 8 450 årsarbeten av turismen. Jämfört med 2021 en ökning med ca +10%.

Turismen ger 800 miljoner kronor i skatteintäkter

Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på knappt 800 miljoner kronor (+10,6%).

Skip to content