Fakta & statistik

11,2 MILJONER

GÄSTNÄTTER/ÅR

2,9 MILJONER KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER

483 000 UTLÄNDSKA GN

228 000 NOrska Gn

DAGSTURISTER

1,1 MILJONER/ÅR

Sonfjällets nationalpark

47K

RENAR

31-42 000

ÄLGAR

BESÖKSNÄRINGEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Ledande på naturbaserade upplevelser"

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som omsatte 6,57 miljarder sek (+16%) 2022.

Näringen genererar 8 450 helårsarbeten (+10%)

132 700 Invånare (+0,5%)

Besöksnäringen är en stark medskapare till en livskraftig region. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för hela regionen, utvecklar och bidrar till att bibehålla en levande bygd samt skapar stolthet och gemenskap bland de fast boende. Besöksnäringen innefattar enorm kompetens i form av företagare som berikar Jämtland Härjedalen med engagemang och innovation – som utvecklar och tar regionen framåt, skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och därmed bidrar till ökad integration

 

Siffror från 2022 med %-förändring jämfört med 2021, sammanställda av Nordanalys och JHT.

3,38 (+15%)
MILJONER/ÅR
>112 000

White
Guide

26
>120
MATPRODUCENTER

Gäststatistik

Uppgifterna om övernattningar i Jämtland Härjedalen är hämtade från Tillväxtverket/SCB:s inkvarteringsstatistik och omfattar kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och i förmedlat boende. Dessa siffror redovisas månad för månad dels kommunvis och dels destinationsvis i rapporter som kan laddas ned från artiklarna nedan. I tillägg finns sammanfattningar för helår (vanligtvis kommer helårsrapporten i april varje år).

En person kan övernatta flera nätter. Statistiken över gästnätter säger inget om antalet turister som besöker Jämtland Härjedalen. Icke kommersiella gästnätter är övernattningar hos släkt och vänner, i fritidshus och fri camping som inte registreras.
I Jämtland Härjedalen Turism:s Infograf finns ett beräknat totalt antal gästnätter (kommersiella och icke kommersiella) som görs i Jämtland Härjedalen, en siffra som kontrolleras med regelbundna mellanrum via statistiska undersökningar.

Gästnattsstatistik 2011

Jämtland Härjedalen En summering av 2011 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 452 018, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2010

Jämtland Härjedalen En summering av 2010 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtland Härjedalen landade på 1 569 420*, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2015

Jämtland Härjedalen En summering av 2015 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 876 759, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2014

Jämtland Härjedalen En summering av 2014 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 602 768, vilket är en

Läs mer

Rapporter

Under rubriken Rapporter finns ytterligare uppgifter om gäster i Jämtland Härjedalen.
Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen sammanställs av JHT årsvis med en sammanfattning av gästnattsstatistik inklusive icke kommersiellt boende, genomsnittligt utlägg, sysselsättningseffekter etc och smakprov från de gästundersökningar som görs i Jämtland Härjedalen.
Skip to content