Intro film Morgondagens medarbetare Aloq 2022

Film för att attrahera Morgondagens medarbetare

19 maj, 2022
Text: Andreas Edholm, JHT
Intro-bild i filmen Morgondagens medarbetare. Filmen är skapad av Aloq 2022

Inom projektet ”Morgondagens medarbetare 2.0” ingår fyra aktiviteter: ”1. Att arbeta inom besöksnäringen”, ”2. Kompetensutveckling”, ”3. Rekrytering” och ”4. Framtidens besöksnäring”. En ny film har tagits fram under våren 2022 för att bidra till att alla fyra aktiviteterna stärks med tyngdpunkten främst inom aktivitet 1. och 3.

Filmen är tänkt att kunna användas av regionens yrkesvägledare, utbildningsanordnare, aktörer som arbetar för ökad inflyttning till regionen med flera.

Joanna Gustafsson film Morgondagens medarbetare 2022
Joanna Gustafsson berättar i filmen Morgondagens medarbetare om sitt val att studera turism vid Mittunniversitetet i Östersund. Filmen är skapad av Aloq 2022

Innehåll i filmen

Joanna Gustafsson

 • går sista terminen av Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Hon berättar om hur hon kom fram till att det var rätt utbildning för henne via tidigare jobb och resor samt vad hon brinner för inom turism; att arbeta för en hållbar besöksnäring.

Fio Chanon Sunun

Josefin Bergström

 • jobbar som ansvarig för skidskolan i Bydalen och berättar att hon tidigare gått en folkhögskola samt arbetat på ett flertal skidorter innan hon valde att börja jobba i Bydalsfjällen. Hon berättar bland annat om fördelarna med att vara skidlärare.

Rickard Svedjesten

 • är Vd för Bydalen och berättar om hur han resonerar vid rekrytering samt uttrycker att han är en av de lyckligaste på jorden som har det jobb han har, här i Jämtland Härjedalen.

Thomas Bäckman

 • arbetar för Skoterhyrningen i Lofsdalen bl a som skoterguide. Han berättar om sin utbildning bl a till auktoriserad skoterguide och hur han trivs i Lofsdalen med friluftsliv och mötet med gäster.

Emma Thalin

Bakgrund till filmproduktionen

Inom projektet ”Morgondagens medarbetare 2.0” ingår fyra aktiviteter

 1. ”Att arbeta inom besöksnäringen”Aktiviteten syftar primärt till att utveckla och förstärka branschens status samt att påverka utbildningssystemet i en riktning som bättre svarar mot besöksnäringens behov och stärker dess företag. Det ska tillgodoses genom löpande kommunikationsinsatser i olika kanaler och former avseende branschens karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
 2. ”Kompetensutveckling”
  Aktiviteten syftar till att utveckla och stimulera till nya lösningar för att minska gapet mellan utbildningsutbudet och näringens behov. Särskilt fokus på ledarskap i olika former inom företag och destinationsbolag. Målgruppen avseende medarbetare är här främst de som finns inom besöksnäringen, inkl. säsongsanställda på olika nivåer och i olika roller.
 3. ”Rekrytering”
  Aktiviteten syftar till att utveckla former och modeller kopplat till rekrytering, matchning och ”employer branding”. Målgruppen här är främst nya medarbetare inkl. nyanlända svenskar. Aktiviteten ska innehålla insatser för att skapa attraktiva arbetsplatser och arbetsgivare och utvecklad introduktion av nyanställda för att även därigenom skapa en bild av en seriös näring.
 4. ”Framtidens besöksnäring”
  Aktiviteten syftar till att diskutera och problematisera framtidens arbetsmarknad inom besöksnäringen. Hur möter vi och tillvaratar en ökad digitalisering samt framtida behov av kompetens? Tydliggörande av en modell för hur och i vilken riktning roller och ansvar inom området framtida kompetensförsörjning bör utvecklas och hur näringens attraktionskraft ska öka även på längre sikt.

Filmen ska bidra till att alla fyra aktiviteterna stärks med tyngdpunkten inom aktivitet 1. och 3.

Syfte med filmen

Att beskriva besöksnäringen i Jämtland Härjedalen på ett intresseväckande och positivt sätt, både när det gäller miljön/naturen, utbildningar och yrken. Den ska höja statusen på branschen och visa på dess fördelar och även att det finns goda möjligheter till att både få sitt första arbete inom besöksnäringen och att det sedan finns goda möjligheter att göra en livslång yrkeskarriär. Filmen ska också bidra till att de som redan är verksamma inom branschen ska känna tillhörighet och att de är viktiga och betydelsefulla.

Mål med filmen

Det övergripande målet med filmen är att den ska stärka branschens image och attraktionskraft. Den ska locka ”morgondagens medarbetare”, med rätt kompetens och personliga egenskaper samt de som är genuint intresserade av både utbildningar inom besöksnäringen och de olika yrken som branschen erbjuder.

Filmen kompletterar och förstärker de tidigare genomförda personporträtten som tagits fram inom projektet för att lyfta fram goda exempel och föredömen.

Användningsområde

Den längre filmen är 10 minuter och är tänkt att användas i alla sammanhang där det finns en önskan att beskriva besöksnäringen i Jämtland Härjedalen för framtida och potentiella medarbetare samt för att påvisa fördelarna med att arbeta inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Den kan med fördel användas av både arbetsgivare och utbildningsanordnare. Yrkesvägledare kan ha den som stöd när man ger råd till elever och studenter när det gäller fortsatt utbildning och yrkesval.

De kortare varianterna är tänkta för sociala mediekanaler.

Länkar till filmerna

Här hittar du den längre filmen på VIMEO (ca 10 min lång) för att ladda ned den. Meddela oss gärna hur du använt den och hur den varit till nytta vid ditt tillfälle.

Här hittar du en kortare variant (ca 1 minut) i kvadratiskt format.

Här hittar du en kortare variant (ca 1 minut) i format 16×9.

 

Skip to content