Marika Strandberg Jormvattnet Mats Lind

Personporträtt besöksnäringen

10 november, 2020
Text: Andreas Edholm, JHT
Foto: Mats Lind

Jämtland Härjedalen innehåller så många profiler att urvalet kändes i det närmaste övermäktigt. Efter långa överläggningar valde projektmedarbetarna ut 10 för personporträtt författade av Helena Bredberg och där de flesta fotograferats av Mats Lind via Grand North. I tillägg har 4 aktörer valts ut för videoporträtt via Östersundsbyrån Aloq. Syftet med att lyfta dessa profiler är att inspirera morgondagens medarbetare till att satsa på en framtid inom besöksnäringen.

Uppmärksamma karriärvägar, kompetens & rekrytering

Syftet med personporträtten i projektet Morgondagens medarbetare 2.0 är att synliggöra hur olika profiler beskriver sitt jobb inom turismnäringen, uppmärksamma karriärvägar, motiv, kompetens och rekrytering för att få fler att se att de kan ha en framtid inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Goda representanter

Det är en blandning av personer som på olika sätt är goda representanter för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och som bidrar till att skapa legitimitet och höja imagen för den bransch som är basnäring i Jämtland Härjedalen.

Inspiration för morgondagens medarbetare

Porträtten visar att besöksnäringen är en riktig bransch, med riktiga jobb och riktiga karriärvägar. De är inspiration för Morgondagens medarbetare, för att de ska känna att de har rätt egenskaper, kompetens och erfarenhet för att möte framtida gästers behov och önskemål.
Skip to content