Gästvärdar vid Vemdalens Turistinformation på Skalets Torg. Foto: Kennet Grym.

Framtidens besöksservice förlängt t o m 31 dec 2019

20 maj, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen har beviljats förfrågan om förlängning till och med sista december 2019. Förlängningen innebär att det finns möjligheter att ta till vara resultat av den planerade gästundersökningen sommaren 2019 samt att genomföra ytterligare träffar för turistinformations- och turistcenter-personal i Jämtland Härjedalen. Projektets urprungliga avslutningsdatum var sista september 2019 utifrån en tänkt start i juni 2016. Projektet fick dock inte startbesked förrän våren 2017. I och med förlängningen motsvarar projekttiden ca 3 år.

Läs mer om projektet här