Gästnattsstatistik 2018 – helårsrapport

10 april, 2019
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

SLUTGILTIG ÅRSRAPPORT 2018

Sammanställningen av 2018 års kommersiella gästnätter visar en glädjande ökning. En procent kan tyckas som en liten andel, men när den totala volymen är strax över 3,1 miljoner gästnätter (3 102 051) i Jämtland Härjedalen så innebär 1% en ökning motsvarande 42 761 gästnätter. I princip hela ökningen är kopplad till vintersäsongen.

För hotellen var ökningen +54 407 gn (+7%), campingen redovisade -17 025 gn (-3%), medan vandrarhemmen redovisade -2 610 gn (-1%). När det gäller stugbyar och förmedlat boende uppvisar materialet stora skillnader, vilket beror på förändringar i klassificering (se vidare noter nedan). Stugbyarna ökade med 170 779 gn (+66%), medan förmedlat boende minskade -162 790 gn (-13%). Det innebär att nettoförändringar för dessa boendeformer sammanslaget är +7 989 gn.

Det var framförallt den svenska marknaden (+24 848 gn), tillsammans med Danmark (+8 313 gn), övriga Europa (+7 687 gn) och utom Europa (+10 519 gn) som påverkade totalsiffrorna positivt. Även Storbritannien och Lettland utvecklades positivt. På minussidan märks Norge, Finland, Tyskland och Estland.

Bland de målgrupper som ökade mest märks t ex Danmark och Storbritannien som ökade 18% (+8 300 gn) respektive 12% (+ 2 945 gn), troligen tack vare den ökade kännedom som information i anslutning till direktlinjerna med easyJet vintertid bidragit med. Belgien är den marknad som ökat mest i faktiskt antal gästnätter. Närmare 11 000 fler gästnätter än föregående år gav en ökning med 86%. Belgarnas favoritområden i Jämtland Härjedalen är Åre, Funäsfjällen, Vemdalen och framförallt Lofsdalen.

Samtliga jämförelseregioner redovisar ökningar under 2018. Bäst var utvecklingen för Värmland (+14%), medan såväl Dalarna som övriga Norrland redovisade +3%. Riket som helhet ökade också, +3%.

NOTER

Från och med januari 2018 har betydande volymer av förmedlat boende inom destination Vemdalen flyttats över till boendeformerna hotell och stuga i redovisningen av gästnätter. Det innebär inga förändringar för totalsiffrorna, men påverkar boendeformerna förmedlat boende, hotell och stugby.

När det gäller det förmedlade boende som har rapporterats av Skistar (Åre och Vemdalen) har dessa siffror även inkluderat sk. ägarnätter. I rapporteringen till SCB har dessa tagits bort f o m januari 2018. I den här rapporten har vi dock valt ha kvar dessa, vilket innebär att siffrorna som redovisas i den här rapporten är något högre jämfört med den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB.

Skip to content