Cykling Lofsdalen fjäll

Gästnattsstatistik 2021 – Helårsrapport

12 april, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Fjällcykling i Lofsdalen. Foto: Destination Lofsdalen
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Resultatet för 2020 överskuggas naturligtvis av coronapandemin. Inledningen var framförallt på vinterdestinationerna mycket bra, men utvecklingen bröts abrupt vid påsk när liftanläggningarna stängdes. Därefter har en gradvis återhämtning skett. Men utfallet ser olika ut i olika delar av länet. Totalt minskade Jämtland Härjedalens kommersiella gästnätter 17% under 2020, medan riket som helhet minskade med 36%. 

Bäst utfall 2021 utifrån förutsättningarna har de fjälldestinationer som normalt sett har en lägre andel utländska gäster. Medan exempelvis Östersund har drabbats mycket hårt, utifrån stort Norgeberoende men också på grund av minskat affärsresande och avsaknaden av evenemang (Storsjöcupen, Storsjöyran, teaterföreställningar, konserter, konferenser som ställdes in 2020).

Totalt antal kommersiella gästnätter 2020

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) landade 2020 på 2 620 753 gästnätter, vilket är en minskning med -554 085 gn (-17%) jämfört med 2019.

Att ha en ”egen dörr” blev populärt i pandemitider

För hotellen var minskningen -310 142 gn (-33%), campingen redovisade -128 343 gn (-22%), medan vandrarhemmen redovisade -54 352 gn(-27%). ”Bäst” gick det för stugbyar och förmedlat boende, som upplevdes som mest attraktivt i pandemitider. Stugbyarna tappade -36 709 gn (-9%), medan förmedlat boende minskade med -24 539 gn (-2%).

Marknadsutveckling

Den svenska marknaden backade med -7%, medan minskningarna var betydligt större för flertalet utlandsmarknader. Allra störst minskning uppvisar den norska marknaden utifrån de restriktioner som gjorde att norrmän inte fått resa in i Sverige. Den norska marknaden minskade med 250 795 gästnätter i faktiska tal och relativt (-82%). Den danska marknaden klarade sig förhållandevis bra, -4%, tack vare mycket stora volymökningar innan pandemin slog till (januari-februari 2020). Allra bäst utveckling hade den lettiska marknaden (+74%), vilket är kopplat till vindkraftsarbetare under hösten 2020.

Riket som helhet

Som helhet klarar sig Jämtland Härjedalen förhållandevis bra med -17%. Riket som helhet backade 2020 med -36%, Värmland tappade -38%, övriga Norrland -31%, medan Dalarna landade på -20%.

Skip to content