Kallsedet Fjällcenter Mats Lind

Gästnattsstatistik april 2021

14 juni, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Skidtur från Kallsedets fjällcenter. Foto: Mats Lind

Jämförelsen mot april 2020 blir av förklarliga skäl lite speciell, men det är ju alltid trevligt att kunna peka på en ökning med +452%.

Samtidigt, för att sätta siffrorna i lite perspektiv, så visar april 2021 jämfört med 2019 -12%. Men när man tittar på vintern (november-april) som helhet måste man ändå konstatera att Jämtland Härjedalen har gått förhållandevis bra. Jämfört med 2020 så handlar det om en ökning med knappt 6%, medan jämförelsen mot 2019 landar på -10%, detta trots i princip en total avsaknad av utländska gäster (inklusive vår viktiga utlandsmarknad norrmännen) den senaste vintern.

Det är alltid roligt med plussiffror

April månad 2021 är av naturliga skäl svår att jämföra med förra årets april. 2020 stängde länets skidanläggningar på grund av pandemin och oron inför påsk två veckor före påskhelgen. Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +245 460 gn (+452%) i april. För att sätta årets siffror i perspektiv så visar en jämförelse mot april 2019 (innan vi kände till att corona-viruset ens fanns) en minskning med -12%.

Förmedlat boende och den svenska marknaden ökade mest

Samtliga boendeformer ökade i april 2021 jämfört med 2020. Hotellen redovisade +55 961 gn (+506%), stugbyarna ökade med +35 317 gn (+348%), campingen +5 835 gn (+35%), ökningen för vandrarhemmen var +7 759 gn (-288%), medan förmedlat boende redovisade +140 588 gn (+1 033%).

Den Svenska marknaden ökade med +474%. Merparten av utlandsmarknaderna visar även de på ökningar, men det sker från extremt låga volymer 2020.

Riket som helhet

Jämfört med övriga regioner i Sverige är resultatet (+452%) för Jämtland Härjedalen förhållandevis mycket bra. Riket som helhet ökade med +104%, Värmland +80%, Dalarna +184%, medan övriga Norrland ökade med +89%.

Skip to content