Gästnattsstatistik december 2018 & preliminär helårsrapport

11 februari, 2019
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Gästnattsstatistiken för december visar en ökning med +3%, mycket tack vare den svenska marknaden. Ungefär samma ökning finns för de stora fjälldestinationerna (Åre, Vemdalen och Funäsfjällen), ytterligare lite bättre för Lofsdalen, medan Bydalsfjällen backar. Östersund tappar också något (skidskytteeffekt). Helåret landar preliminärt på +1% med små skillnader över de olika säsongsavsnitten.

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i december med +8 106 gn (+3%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Utifrån noten nedan om förändringar i redovisning (se nedan) så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under den period (främst vintersäsongen) då Skistar genererar stora volymer förmedlat boende. Hotellen ökade med 1 480 gn (+2%), stugbyarna redovisade +25 137 gn (+102%), vandrarhemmen minskade med -2 143 gn (-13%), medan campingen minskade med -5 781 gn (-29%). Förmedlat boende minskade med 10 587 gn (-7%), men detta är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till boendeformen hotell.

Det var framförallt den svenska marknaden (+15 156 gn) som bidrog till ökningen i december 2018 jämfört med 2017. Även Danmark, Finland och de baltiska länderna ökade, medan övriga utlandsmarknader minskade. Den största volymminskningen står den norska marknaden för (-4 927 gn).

Riket som helhet visar +2%

December månad visade på lite blandat utfall. Riket som helhet ökade med +2%, Värmland +8% medan Dalarna och övriga Norrland båda minskade med -4%.

Gästnattsöversikt 2018

Preliminär årsrapport 2018

Sammanställningen av 2018 års kommersiella gästnätter visar en glädjande ökning. En procent kan tyckas som en liten andel, men när den totala volymen är närmare 3,1 miljoner gästnätter i Jämtland Härjedalen så innebär 1% en ökning motsvarande över 38 000 gästnätter. Och detta trots sommarens bränder som fick gäster på väg till Jämtland Härjedalen att ändra sina planer.

Bland de målgrupper som ökade mest märks t ex Danmark och Storbritannien som ökade 18% (+8 300 gn) respektive 15% (+ 3 500 gn), troligen tack vare den ökade kännedom som information i anslutning till direktlinjerna med easyJet vintertid bidragit med. Belgien är den marknad som ökat mest i faktiskt antal gästnätter. Närmare 11 000 fler gästnätter än föregående år gav en ökning med 86%. Belgarnas favoritområden i Jämtland Härjedalen är Åre, Funäsfjällen, Vemdalen och framförallt Lofsdalen.

Läs pressmeddelandet ”Ökning av kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen trots sommarens bränder” här

Läs även Anders Johansson, Hospitalityvisions blogg-inlägg i Besöksliv i ämnet Svensk inkvarteringsstatistik här

Noter

Från och med januari 2018 har betydande volymer av förmedlat boende inom destination Vemdalen flyttats över till boendeformerna hotell och stuga i redovisningen av gästnätter. Det innebär inga förändringar för totalsiffrorna, men påverkar boendeformerna förmedlat boende, hotell och stugby.

När det gäller det förmedlade boende som har rapporterats av Skistar (Åre och Vemdalen) har dessa siffror även inkluderat sk. ägarnätter. I rapporteringen till SCB har dessa tagits bort f o m januari 2018. I den här rapporten har vi dock valt ha kvar dessa, vilket innebär att siffrorna som redovisas i den här rapporten är något högre jämfört med den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB.

Skip to content