Skridsko vinter Ånnsjön Jämtland Anette Andersson

Gästnattsstatistik december 2020 & preliminära helårssiffror

9 februari, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Skridskoåkning på Ånnsjön i Västjämtland. Foto: Anette Andersson.

Decembersiffrorna som visar kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen är på ett övergripande plan helt OK. Resultatet visar “bara” -15% och det är betydligt bättre än hur det ser ut i den “omvärld” som Jämtland Härjedalen jämför sig med.

Den Svenska marknaden backade med 8%, vilket betyder att färre svenskar valde att hyra kommersiellt boende under december 2020 än under samma månad föregående år. De utländska marknaderna utvecklades inte oväntat betydligt svagare, framförallt dom viktiga nordiska marknaderna och Storbritannien.

Stor skillnad mellan kommuner och destinationer

Bäst gick det för Lofsdalen som visar en liten ökning för december 2020 jämfört med december 2019. Vemdalen minskade minst medan Funäsfjällen landade på -18%. Åre redovisar -31%, delvis på grund av en sen öppning av skidsystemet jämfört med tidigare år. Den sena starten utan weekend-resenärer i kombination med större utlandsberoende påverkar Åre mer än destinationerna i Härjedalen. Även södra Årefjällen och Bydalsfjällen landade runt -30%. Tyngst gick det för Östersund som tappade -63% i dec. Totalt minskade beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) med -41 029 gn (-15%) i december 2021.

Förmedlat boende ökar

Förmedlat boende ökade med +6 240 gästnätter (+6%), medan campingen uppvisade oförändrade siffror jämfört med 2019. Övriga boendeformer minskade. Hotellen tappade -28 847 (-37%), stugbyarna -13 073 gn (-26%), medan vandrarhemmens minskning var -5 348 gn (-41%).

Den Svenska marknaden minskade med -8%, men utlandsmarknaderna tappade betydligt mer, inom spannet -40% till -95%. Det volymmässigt största tappet stod den norska och den brittiska marknaden för utifrån stängda gränser.

Riket som helhet

Jämfört med övriga regioner klarar sig Jämtland Härjedalen förhållandevis bra. Riket som helhet minskade med 48%, övriga Norrland -41%, Värmland -39%, medan Dalarna backade med -25%.

 

Preliminära helårssiffror 2020

 

Vårvintern 2020

Vårvintern 2020 blev en katastrof för de flesta destinationerna i Jämtland Härjedalen, då skidanläggningarna stängde ner med SkiStar i täten. Därmed påverkades så klart omsättningen för samtliga fjälldestinationer. JHT lät göra en professionell uppskattning med jämförelser mot tidigare år, som visade att turismen i regionen förlorade nästan 1 miljard under perioden mellan påsk och midsommar. När sedan reserestriktionerna för svenskar släpptes inför sommaren den 13e juni 2020 så kom resandet igång till framförallt våra fjälldestinationer. Det var faktiskt en bättre sommar i vissa destinationer än innan pandemin.

 

Sommaren 2020

Många som normalt sett reser utomlands tvingades semestra i landet sommaren 2020 och det var en stor fördel för Jämtland Härjedalen. Många stugägare ägnade mer tid i sina stugor och stannade kvar för att jobba på distans från stugan när hösten kom, ett fenomen som förstärkts över vintern 2020/2021. De svenskar som semestrade inom landet vägde till viss del upp tappet från utlandsmarknaden inklusive den norska marknaden.

 

Helårssiffror 2020

Östersund påverkades i särklass mest av de nya resemönstren utifrån pandemin. De preliminära helårs-siffrorna visar -45% och översatt i antal förlorade kommersiella gästnätter motsvarar det 215 000 färre gästnätter, varav den norska marknaden står för ungefär 100 000 av de förlorade gästnätterna. Det kan exempelvis jämföras med -8% för Härjedalens kommun och -22% för Åre kommun. För Östersund beror nedgången på avsaknaden av framförallt norska gäster samt övrig utlandsmarknad samt inställda affärsresor och en förändrad mötesbransch. Självklart påverkar även andra pandemi-relaterade faktorer som inställda evenemang och restriktioner i möjligheter att shoppa på ett obehindrat sätt samt besöka restauranger och caféer. Samma faktorer som även påverkar Åre.

De kommuner och destinationer som har tydliga produkter och upplevelser inom friluftsliv, natur, sport och träning med fokus på den svenska marknaden har klarat sig förhållandevis bra sett över hela året. Både Lofsdalen och Vemdalen redovisar preliminära ökningar på helårsbasis. Södra Årefjällen och Funäsfjällen klarar sig också förhållandevis bra, medan Åre och Bydalsfjällen ligger under genomsnittet för hela Jämtland Härjedalen, preliminärt -18%, vilket motsvarar minus 582 000 gästnätter.

Av dessa 582 000 gästnätter som regionen tappat under 2020 utgör 200 000 ett bortfall av svenska gästnätter och 251 000 norska, övriga utlandet minskade med 131 000 gästnätter.

 

Vintersäsongen 2020/2021

Vintern 2020/2021 har börjat bra i fjälldestinationerna och vissa veckor har varit bättre än normalt trots att det inte är så många gäster från utlandet. Restaurangerna och handeln på fjälldestinationerna lider dock svårt av begränsade öppettider.
Skip to content