Destination Vemdalen Kenneth Grym

Gästnattsstatistik december 2022 och preliminärt årsresultat

7 februari, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
Flygbild Vemdalsskalet. Foto: Kenneth Grym

Decembersiffrorna för 2022 visar inte helt oväntat en relativt kraftig minskning om totalt -15% jämfört med 2021. Jämfört med december 2019 (före pandemin) är årets resultat också en minskning, -13%. Hela minskningen och lite till är kopplat till den svenska marknaden. Möjliga förklaringar är det ekonomiska läget med höga energipriser och kalendereffekten av att många helgdagar under jul och nyår inföll under helger och därmed krävde en längre ledighet många uttagna semesterdagar.

Det preliminära helårsresultatet för Jämtland Härjedalen 2022 visar +4% jämfört med 2021.

Gästnattsförändring Jämtland Härjedalen december 2022
Gästnattsförändringen i Jämtland Härjedalen under december 2022 visar att den svenska marknaden minskade med 42 723 gästnätter jämfört med 2021. Figur: Nordanalys

Vandrarhemsboendet ökade 10%

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) i Jämtland Härjedalen minskade med -40 124 gn (-15%) i december 2022 jämfört med 2021. Minskningen var främst kopplad till förmedlade stugor och lägenheter, -23 716 gn (+18%), men även stugbyar, -12 199 gn (-34%) och hotell, -3 968 gn (-5%) minskade. För campingen visar beläggningen i december en mer blygsam minskning, -1 321 gn (-8%), medan vandrarhemmen gick mot strömmen och ökade med +1 080 gn (+10%).

Östersund, Krokom och Bräcke ökade antal gästnätter i december

Tappet kopplat till fjälldestinationerna som alla backar i varierande grad, mest för Vemdalen och södra Årefjällen, medan Funäsfjällen och Bydalsfjällen klarar sig bäst. Östersund, Krokom och Bräcke går mot strömmen och ökar en del. Den svenska marknaden stod för hela minskningen och lite därtill, -42 723 gn (-17%). Norge, GBR, Estland och övriga världen uppvisade störst volymökningar bland utlandsmarknaderna.

Riket som helhet

December månad bjöd på blandat utfall vid en jämförelse med hela Sverige. Riket som helhet ökade med +5%, även övriga Norrland redovisade en ökning med +3%, medan såväl Värmland (-2%) som Dalarna (-17%) minskade.

Preliminärt helårsresultat 2022

Det preliminära helårsresultatet visar +4%. Jämtland Härjedalen har inte samma utveckling som övriga jämförbara regioner under 2022, vilket till stor del är en utjämningseffekt eftersom Jämtland Härjedalen hade en bättre utveckling under pandemin, och nu har omgivningen kommit i kapp. Vi ser fram emot att följa utvecklingen under vårvintern för att se hur regionens attraktionskraft står sig under konjunkturnedgången och under rådande världsläge.

Skip to content