Offpist Funäsfjällen Martin Söderqvist

Gästnattsstatistik februari 2022

11 april, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Offpist i Funäsfjällen. Foto: Martin Söderqvist

Februari 2022 visar en fortsatt fin utveckling med +16%. En tydlig trend är att utlandsmarknaderna (i volym tydligast för de nordiska marknaderna) ökar kraftigt, medan den svenska marknaden avmattas. Denna trend märks allra tydligast hos fjälldestinationerna. Det innebär också att Åre nu går relativt sett bättre jämfört med destinationerna i Härjedalen, vilket i hög grad beror på att Åre normalt sett har en högre andel utländska gäster. Alla kommuner i regionen ökar i februari, liksom alla destinationer, med undantag för Bydalsfjällen som minskar något.

Gästnattsutveckling feb 2022 JH
Gästnattsutvecklingen i februari 2022 visar att den svenska marknaden inte är lika övervägande som under de senaste åren präglade av pandemin. Illustration: Nordanalys

Gästnätterna ökar i stabil takt

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +68 805 gn (+16%) i februari 2022. Dock är den nivån nästan 50 000 gn mindre än nivån för februari 2020, vilket var en rekordmånad innan pandemin slog till med full kraft strax före påsk 2020.

Förmedlat boende ökade mest i antal gästnätter

Samtliga boendeformer förutom stugby ökade i februari. Hotellen redovisade +26 593 gn (+34%), vandrarhemmen +6 409 gn (+72%), campingen +3 270 gn (+15%), medan ökningen för förmedlat boende var +39 472gn (+16%). Stugbyarna tappade -6 939 gn (-11%).

En tydlig ökning av utländska gäster

Den svenska marknaden ökade med 6%, medan utlandet som helhet ökade med +664%, men från en låg nivå. Jämfört med januari 2019 ligger de utländska gästnätterna fortfarande tydligt back med -29%, men återhämtningen har nu tagit fart rejält. I volym mätt är det främst den danska och och därefter norska, finska och brittiska marknaden som bidrar till ökningen i februari, men samtliga utlandsmarknader med undantag för Lettland ökade tydligt procentuellt sett.

Riket i helhet – övriga regioner kommer ikapp

Jämfört med andra regioner kan också konstateras att Jämtland Härjedalen ligger tydligt lägre i februari. Riket som helhet +44%. Övriga Norrland redovisade +61%, Värmland +54%, medan Dalarna landade på +31%. En viktig förklaring är att Jämtland Härjedalen redan i februari 2021 hade återhämtat sig bättre än jämförelseregionerna.

Skip to content