Kallsedet Fjällcenter Mats Lind

Gästnattsstatistik januari 2022

8 mars, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Skidturen startar direkt utanför Fjällcentret. Foto: Mats Lind

Den kommersiella gästnattsstatistiken för januari 2022 visar fortsatt positiva siffror i samma linje som tidigare månader, även om ökningstakten nu successivt mattas av. Ökningen i januari landade på +12% och ska ses och värderas mot att även januari 2020 var en bra månad. Årets januari är till och med 1% starkare än 2019 (innan pandemin), trots att utlandsmarknaderna fortfarande ligger på -56% jämfört med 2019.

gästnattsutveckling jan 2022 jämtland Härjedalen
Fortsatt positiv utveckling av de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen, januari 2022. Diagram: Nordanalys

Ökning även jämfört med före pandemin

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +42 622 gn (+12%) i januari 2022 jämfört med januari 2021. För att understryka den fina utvecklingen så visar en jämförelse mot januari 2019 (innan allt vad corona innebar) en ökning med +1%.

Utländska besökare på väg tillbaka

Den svenska marknaden ökade med 6%. Januari 2022 visar även en rejäl ökning av de utländska kommersiella gästnätterna (+316%) jämfört med 2020 (låg nivå). Jämfört med januari 2019 ligger de utländska gästnätterna fortfarande tydligt back med -56%. De procentuella ökningarna är stora för i princip samtliga utlandsmarknader, men det är Norge och Danmark som står för de klart största volymerna. Den svenska marknaden ökade med +6%. Mot bakgrund av att januari 2021 för Jämtland Härjedalen var en förhållandevis stark månad, men inte lika tydligt för de regioner som vi jämför med, är utfallet för 2021 jämfört med 2020 bättre för såväl riket som för övriga Norrland, Värmland och Dalarna.

Strömsund ökade mest

Samtliga kommuner förutom Ragunda ökade, allra tydligast för Strömsund (+71%) Östersund som landade på +50%. De volymmässigt största kommunerna i januari, Härjedalen och Åre kommun ökar också, men med lite ”beskedligare” tal, Härjedalen +5%, medan Åre kommun ökade med +20%. Bland destinationerna var det tydligt positiva siffror för Södra Årefjällen, +38% och Åre Destination +21%. Även Vemdalen och Lofsdalen ökade med 8% resp 4%, medan Funäsfjällen backade något, -3%. Bydalsfjällen redovisade -13%.

Förmedlat boende ökade mest i antal gästnätter

Samtliga boendeformer förutom stugby ökade i januari. Hotellen redovisade +12 662 gn (+19%), vandrarhemmen +2 764 gn (+40%), campingen +796 gn (+4%), medan ökningen för förmedlat boende var +32 248 gn (+17%). Stugbyarna tappade -5 848 gn (-10%).

Jämtland Härjedalen jämfört med riket som helhet och närliggande regioner

Jämfört med andra regioner så ökar inte Jämtland Härjedalen lika mycket i januari. Riket som helhet +43%. Övriga Norrland redovisade +58%, Värmland +67%, medan Dalarna landade på +41%. En delförklaring är att Jämtland Härjedalen i januari 2021 hade återhämtat sig bättre än jämförelseregionerna och Sverige som helhet. Samtidigt har övriga regioner den senaste tiden haft en stark återhämtning. Dalarna ligger jämfört med Jämtland Härjedalen bättre i jämförelse mot januari 2019, Värmland ungefär likvärdigt, medan såväl övriga Norrland som riket fortfarande redovisar tydligt minus när man jämför med januari 2019.

Skip to content