Gästnattsstatistik juli 2020

8 september, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Under omständigheterna så var juli en riktig toppmånad räknat i kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen. Minskningen jämfört med förra året blev endast 18% som resultat av att den svenska marknaden i många fall kompenserade för uteblivna norska gäster och andra internationella besökare. Sverige som helhet minskade 32% och närmaste jämförelseregion, Dalarna, minskade med 25%.

En total minskning med -18%, motsvarande 74 696 färre gästnätter än juli 2019, är att anse som bra jämfört med omvärlden, och med tanke på regionens starka Norgeberoende, vilket delvis har kompenserats av en stark utveckling för den svenska marknaden +22%, vilket gäller merparten av kommuner och destinationer, men på varierande nivåer.

Vemdalen och Lofsdalen redovisar mycket kraftiga totala ökningar (+53% resp +43%). Även södra Årefjällen +31% gick mycket starkt. Åre visar +3% för juli månad trots uteblivna norrmän. Funäsfjällen backade med -3%, med ett rimligt antagande om att den siffran kompenserats med att en stor andel fritidshusägare nyttjat sina fastigheter i långt större grad än under ett tidigare normalår. Däremot visar julisiffrorna ett inte oväntat tungt resultat för Östersund med -51%. Detta trots att den svenska marknaden ökade med +7%. Norgeberoendet för Östersund blir extremt tydligt tillsammans med evenemangens betydelse. Att större städer förlorade besökare i sommar är ett mönster som syns även på andra håll i Sverige. Även Krokom, Strömsund, Bräcke, Ragunda och Sveg visar sämre siffror än under ett normalår, även om minskningarna är något måttligare jämfört med Östersund. Bydalsfjällen backade med -42%, vilket är förvånande. Möjligen kan det handla om låg svarsfrekvens, vilket kan ge missvisande resultat, särskilt i år.

SCB bifogar följande brasklapp med statistikleveransen:

“Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet.”

Nordanalys som levererar gästnattsstatistik för JHTs räkning sedan många år tillbaka kan dock inte se några stora konstigheter med Jämtland Härjedalens siffror, möjligen med undantag för Bydalsfjällen. SCB meddelade att man tillsammans med Tillväxtverket kommer att göra en analys kring de effekter som corona haft på säsongscampingen, vilket kan föranleda att man inför augustisiffrorna  kommer att göra “manuella korrigeringar” i statistiken.

Många valde att bo i egen stuga

Bland boendeformerna så är det inte oväntat stugboendet (såväl stugbyar som förmedlat) som gått bra, medan övriga boendeformer och då särskilt campingen som tappade. Hotellen redovisade -20 799 gn (-18%), vandrarhemmen -2 224 gn (-8%), medan campingen backade med – 72 603 gn (-37%). Mot strömmen gick förmedlat boende, +18 693 gn (+47%) och stugbyar, +2 237 gn (+8%).

Den svenska marknaden kompenserade till viss del för reserestriktionerna

Reserestriktionerna gör sig mycket tydligt gällande, där samtliga utlandsmarknader (Estland undantaget) minskade mycket markant, inte minst den i juli mycket viktiga norska marknaden (-97%). Däremot ökade den svenska marknaden med +22%.

Riket som helhet

Jämfört med övriga regioner sticker ändå Jämtland Härjedalens siffror ut i positiv bemärkelse. Riket som helhet minskade med -32%, övriga Norrland tappade -44%, Värmland -37%, medan Dalarna redovisade -25%.

 

Kontakt

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism | 070 – 377 25 76

Anne Adsten, turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism | 070 – 327 39 09

 

Bilder:  JHTs pressrum

Förändring % gästnätter mellan juli 2019 och juli 2020. Källa: SCB/Tillväxtverket
Förändring % gästnätter mellan juli 2019 och juli 2020. Källa: SCB/Tillväxtverket
Skip to content