Stenvalvsbro på StOlavsleden längs Skalstugevägen. Foto: Andreas Edholm

Gästnattsstatistik juli 2023

5 september, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
Stenvalvsbro på StOlavsleden längs Skalstugevägen. Foto: Andreas Edholm

Juli innebar glädjande gästnattssiffror med totalt +13%. O-ringen påverkade Åre kommun tydligt positivt med +21% och det är allra tydligast för södra Årefjällen +27%, men även Åre (+13%) gick bra. Östersund minskade marginellt med -1%, medan Härjedalen backade med -7%. Dock med interna skillnader, där Funäsfjällen och Lofsdalen minskade, medan Vemdalen ökade med +20%.

Övriga kommuner redovisade genomgående positiva siffror, i vissa fall mycket stora ökningar. För de minsta, exempelvis Ragunda kan dock låg svarsfrekvens med vägningar av bortfallet slå kraftigt och påverka siffrorna. Helt säkert handlar det om en ökning, men nivån ska tolkas försiktigt.

Camping ökade mest i juli 2023

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +50 157 gn (+13%) i juli jämfört med 2022. Samtliga boendeformer ökade, bäst gick campingen, både i faktiska termer och procentuellt, med +28 827 gn (+17%). Hotellen redovisade +14 377 gn (+12%), stugbyarna +9 gn (+0%), förmedlat boende +4 487 gn (+7%), medan vandrarhemmen ökade med +2 457 gn (+11%).

Antalet svenska övernattningar ökade mest

Den svenska marknaden ökade med +11%. De nordiska marknaderna gick genomgående bra, även Nederländerna och marknaden utanför Europa. Storbritannien och övriga Europa minskade ganska tydligt.

Riket som helhet – Jämtland Härjedalen mot strömmen

Juli var genomgående ingen stark månad, det var snarare så att Jämtland Härjedalen gick mot strömmen. Dalarna minskade med -17%, Värmland -7%, medan övriga Norrland redovisade -1%. Riket som helhet minskade med -3%.

Skip to content