Gästnattsstatistik juni 2019

13 augusti, 2019
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) i Jämtland Härjedalen ökade med +10 489 gn (+7%) i juni 2019 jämfört med samma månad 2018.

Samtliga boendeformer ökade förutom campingen som minskade med 1 557 gn (-2%). Hotellen redovisade +8 909 gn (+21%), vandrarhemmen +1 607 gn (+14%), stugbyarna ökade med +1 408 gn (+11%), medan förmedlat boende landade på +122 gn (+1%).

Juni visar genomgående bra siffror för de stora marknaderna, särskilt Danmark och Storbritannien sett till procentuella ökningar. Även Tyskland och Holland visar positiva siffror. Den svenska marknaden ökade med 9%, medan Norge redovisade +10%. Däremot var det en sämre utveckling för övriga Europa och utomeuropeiska marknader.

Siffrorna visar stora skillnader mellan kommuner/destinationer, där Åre gick extremt bra (+30%), medan samtliga destinationer i Härjedalen minskade något. Även Östersund backade, medan Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda visar positiva siffror. Det blir spännande att följa fortsättningen av sommaren.

Riket som helhet

Med undantag för Värmland (-4%) var juni en positiv månad där riket som helhet ökade med 2%. Dalarna redovisade +4% medan övriga Norrland landade på +5%.

 

Skip to content