Gästnattsstatistik maj 2018

7 augusti, 2018
Text: Lars Häreblad, Nordanalys & Anne Adsten, JHT

Beläggningen på Jämtland Härjedalens kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i maj med 9% (6 699 gn) jämfört med motsvarande månad föregående år. En viktig förklaring är norrmännens långhelg kring firandet av 17 maj 2018 som möjliggjorde resor över gränsen. Norrmännen ökade med 129% (12 124 gn) jämfört med samma månad 2017!

Det var framförallt antalet camping-boende som bidrog till ökningen, +9 890 gn (+39%), i hög grad kopplat till en kraftig ökning av norska gästnätter, sannolikt en effekt av ovan beskrivna långhelg kring 17 maj. Även vandrarhemmen ökade, +874 gn (+18%). Övriga boendeformer minskade, hotellen -1 566 gn (-4%), stugbyarna -900 gn (-16%), medan minskningen för förmedlat boende var -1 599 gn (-35%).

Som nämnts var det framförallt den norska marknaden som bidrog till den totala ökningen. Ökningen för Norge var +12 124 gn (+129%)!
Den svenska marknaden minskade däremot med drygt 7 000 gn (-11%). Bland övriga utlandsmarknader var det en positiv utveckling (Danmark och Finland undantaget), men det handlar överlag om små volymer, även om både Tyskland, övriga Europa och övriga världen redovisar tämligen rejäla volymökningar.

Maj månad innebar både plus och minus. Värmland redovisade en tydlig ökning med +10%, medan övriga Norrland minskade med -1%, Dalarna -4%, medan riket som helhet backade med -2%.

Skip to content