Myskoxe Mats Lind

Gästnattsstatistik november 2020

22 januari, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Myskoxcentrum i Härjedalen. Foto: Mats Lind
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

November blev en riktigt dyster månad. De kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen minskade med 47% jämfört med året innan. Att det inte var unikt för regionen är en klen tröst. Riket som helhet minskade med 57%. Bergs kommun var den enda kommunen som uppvisade en ökning i kommersiella gästnätter. Bland destinationerna ökade Bydalsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen medan övriga hade desto större volymminskningar.

En mörk november

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) i Jämtland Härjedalen minskade med -49 666 gn (-47%) i november 2020.

Camping ökade som boendeform

Samtliga boendeformer förutom campingen minskade. Vandrarhemmen redovisade -3 885 gn (-43%), hotellen -32 864 gn (-59%), stugbyarna -9 216 gn (-62%), medan förmedlat boende minskade med -4 374 gn (-36%). För campingen var ökningen +673 gn (+5%).

Svenska marknaden minskade med -37%, men utlandsmarknaderna visade överlag på ännu större minskningar. Plussiffrorna för Lettland beror sannolikt på felaktighet i ett bokningssystem och kan komma att justeras inför kommande rapportering, undersökning pågår.

Riket i helhet

Jämfört med övriga regioner i Sverige så följer Jämtland Härjedalen samma mönster, med stora minskningar efter att tidigare höstmånader sett lite bättre ut. Riket som helhet minskade med -57%, övriga Norrland tappade -40%, Värmland -56%, medan Dalarna redovisade -39%.

Skip to content