Frostig björk Anne Adsten

Gästnattsstatistik november 2021

21 januari, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Regionen visar mycket starka novembersiffror för 2021, +113%!

Delvis är siffrorna resultatet av en kalendereffekt kopplat till höstlovet (v44) som i år låg i november och i fjol i oktober. Men även utan detta är siffrorna klart positiva. Sannolikt visar siffrorna att grupp- och konferensmarknaden tagit lite mer fart och därmed påverkar resultatet positivt. Både de svenska och utländska marknaderna utvecklas mycket bra. Samtliga kommuner visar tydliga plussiffror. Allra bäst gick det i november för Åre och Östersund.

Ökning även jämfört med Pre Corona

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar i Jämtland Härjedalen (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +59 390 gn (+113%) i november. I ökningen finns en viss kalendereffekt kopplad till höstlovsveckan (v44), som 2020 låg i oktober, medan den i år låg i november. Men även utan denna effekt så var utfallet i november mycket positivt. Och för att understryka den fina utvecklingen så visar en jämförelse mot november 2019 (innan allt vad corona innebar) en ökning med +7%.

Samtliga boendeformer ökade under november

Samtliga boendeformer ökade i november. Hotellen redovisade +37 764 gn (+180%), stugbyarna +1 687 gn (+29%), vandrarhemmen +1 942 gn (+45%), campingen +2 454 gn (+18%), medan ökningen för förmedlat boende var +15 543 gn (+191%).

Många svenskar valde att fira höstlovet i Jämtland Härjedalen

Det var framförallt den svenska marknaden som låg bakom den kraftiga ökningen i november, med drygt +48 000 gn i ökning. Även den norska marknaden (+7 752 gn) utvecklades mycket positivt. Även merparten av övriga utlandsmarknader ökade kraftigt mätt i procent, men från låga nivåer.

Ungefär samma procentuella ökning som Värmland

Jämfört med andra regioner kan också konstateras att Jämtland Härjedalen ligger på en bra nivå i november. Riket som helhet (mycket tack vara stora ökningar för storstadsregionerna) redovisade +134%. Även Värmland landade mycket bra i november med +129%. Dalarna redovisade +65% medan övriga Norrland hamnade på +93%.

 

Skip to content