Längdskidor Andreas Lindgren Östersund

Gästnattsstatistik november 2023

17 januari, 2024
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT
Längdskidåkning Östersund. Foto: Andreas Lindgren

Gästnattsstatistiken för november visar en fortsatt svag utveckling av hösten i Jämtland Härjedalen, totalt -8%. Detta medan riket som helhet visar -3%, övriga Norrland -6%, medan såväl Dalarna (+1%) som Värmland (+0%) ökade något. Den svenska marknaden (-12%) stod för den största minskningen i volym mätt. På den positiva sidan visar följande marknader positiva siffror: Norge, Finland och Tyskland.

Krokom, Ragunda och Strömsund gick mot strömmen och ökade. Störst volymtapp visar Härjedalens kommun, där samtliga fjälldestinationer visade på minussiffror. Destination Åre ökade något (+1%), medan södra Årefjällen redovisade +37%, motsvarande +952 gn.

Gästnätter Jämtland Härjedalen nov 2023 Nordanalys
Gästnätter i Jämtland Härjedalen nov 2023: ackumulerad tillväxt jämfört med 2022. Figur: Nordanalys

Förmedlat boende ökade mest under november 2023

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -8 327 gn (-8%) i november jämfört med 2022. Hotellen redovisade -8 189 gn (-16%), stugbyarna -2 985 gn (-42%), medan vandrarhemmen landade på -3 373 gn (-38%). För campingen var det en ökning med +2 446 gn (+17%), medan förmedlat boende redovisade +3 774 (+18%).

Ökning av gästnätter från Norge, Finland och Tyskland

Den svenska marknaden minskade med -12%, medan Norge, Finland och Tyskland var positiva utropstecken, både i faktiska volymer och procentuellt. I övrigt visar november 2023 tämligen små förändringar.

Riket som helhet

November månad visar på ett blandat utfall, men totalt sett visar riket en ganska svag utveckling. Dalarna ökade med +1%, Värmland marginellt plus%, medan övriga Norrland minskade med -6%. Riket som helhet landade på -3%.

Skip to content