Höst träd Maria Wilhelmsson

Gästnattsstatistik oktober 2022

2 december, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Höstfärgat träd. Foto: Maria Wilhelmsson

Oktobersiffrorna som beskriver de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen visar en liten ökning +2 170 gn (+2%) jämfört med 2021. Det ska ses med tanke på att 2021 var ett  mycket bra år för regionen. Jämfört med oktober 2019 (före pandemin) innebär årets siffror en ökning med +16%.

Den svenska marknaden minskar, men liksom i september betydligt mindre jämfört med föregående månader och den norska marknaden fortsätter att öka och börjar närma sig tidigare volymer.

Överlag visar regionens kommuner små volymförändringar. Åre, Östersund, Krokom och Strömsund visar plus, medan övriga kommuner minskade något. Bland fjälldestinationerna visade Bydalsfjällen, Funäsfjällen och Åre plusresultat, medan Vemdalen, Lofsdalen och södra Årefjällen backade. Överlag så är förändringarna mätt i faktiska tal tämligen små, oktober är ju inte den starkaste/viktigaste månaden för fjälldestinationerna.

Gästnattsstatistik oktober 2022
Gästnattsstatistik oktober 2022, Jämtland Härjedalen. Nordanalys

Förmedlat boende ökade mest i Jämtland Härjedalen oktober 2022

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +2 170 gn (+2%) i oktober jämfört med 2021. Ökningen var kopplad till förmedlade stugor/lägenheter, +6 168 gn (+76%) samt vandrarhemmen, +781 gn (+12%). Hotellen minskade med -1 718 gn (-3%), stugbyarna redovisade -1 034 gn (-15%), medan campingen tappade -2 027 gn (-10%).

Den norska marknaden ökar starkt

Den svenska marknaden minskade med -2 589 gn (-3%), medan framförallt den norska marknaden, +4 529 gn (+47%) bidrog till att totalen landade på plus. Men även Finland, Tyskland, GBR och Lettland visade på tämligen tydliga volymökningar, medan den holländska marknaden minskade ganska tydligt.

Riket som helhet

I oktober ökade riket som helhet med +6%, Värmland redovisade +12%, medan Dalarna hamnade nära JH med +3%. Övriga Norrland redovisade en marginell minskning.

Skip to content