Träkåsa Jonas Herjeby

Gästnattsstatistik oktober 2023

4 december, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
Kaffe smakar bäst i träkåsa. Foto: Jonas Herjeby

Totalt visar gästnattssatistiken för Jämtland Härjedalen i oktober 2023 -12%. Detta medan riket som helhet visar -2%, övriga Norrland -4%, medan såväl Dalarna (+2%) som Värmland (+10%) ökade. Regionen gör ett betydande tapp på den norska marknaden (-26%), men den svenska marknaden (-7%) stod för den största minskningen i volym mätt. Fjälldestinationerna visar genomgående en svag utveckling, med undantag för södra Årefjällen. Möjligen finns en viss påverkan av att flera av de boendeförmedlingar som brukar redovisa konsekvent inte har lämnat uppgifter den här månaden. Även Östersund tappar i oktober (-6%). Krokom och Ragunda är de enda kommunerna som redovisar plussiffror.

Minskad beläggning i samtliga boendeformer

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -12 131 gästnätter (-12%) i oktober jämfört med 2022 i Jämtland Härjedalen. Samtliga boendeformer minskade. Hotellen redovisade -4 439 gästnätter (-8%), stugbyarna -3 580 gästnätter (-57%) , vandrarhemmen landade på -1 389 gästnätter (-22%), campingen -758 gästnätter (-4%), medan förmedlat boende redovisade -1 965 gästnätter (-14%).

Ojämn svarsfrekvens kan ge orimliga svängningar i resultatutvecklingen

I Ragundas fall handlar det om en ”extrem” ökning med +159% som sannolikt beror på dålig svarsfrekvens i kombination med få rapporterande anläggningar, vilket ger kraftiga svängningar både upp och ner. För länet som helhet spelar det en obetydlig roll, men för Ragundas statistikkurva ser det märkligt ut. Vi hoppas på en bättre utveckling i november när den tidiga vintern har chans att påverka i positiv riktning, liksom världscuptävlingarna i skidskytte i Östersund.

Antal övernattande gäster från Danmark, Tyskland och Estland ökar

Den svenska marknaden minskade med -9%, medan den norska backade med -26%. För övriga utlandsmarknader handlar det genomgående om små volymer, men företrädesvis minskningar. Danmark, Tyskland och Estland går mot strömmen.

Riket som helhet

Oktober månad visar på lite blandat utfall. Dalarna ökade med +2%, Värmland med hela +10%, medan övriga Norrland minskade med -4%. Riket som helhet landade på -2%.

 

Skip to content