Kantareller Anne Adsten

Gästnattsstatistik september 2021

11 november, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Kantareller. Foto: Anne Adsten

Äntligen en månad där samtliga kommuner och samtliga destinationer ökade! September ökade med +16% jämfört med 2020 och med +12% jämfört med pandemiopåverkade 2019. Utlandsmarknaderna fortsätter att visa återhämtning, drygt ¾ av ”normal augustinivå”.

Positiv ökning jämfört med före pandemin – 12%

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +19 722 gn (+16%) i augusti. Och för att understryka den fina utvecklingen så visar en jämförelse mot september 2019 (innan allt vad corona innebar) en ökning med +12%. Detta trots att utlandsmarknaderna långt ifrån har återhämtat sig.

Boende på hotell ökade mest

Samtliga boendeformer förutom förmedlat boende ökade i september jämfört med 2020. Hotellen redovisade +20 363 gn (+40%), stugbyarna +676 gn (+4%), vandrarhemmen redovisade +255 gn (+2%), medan campingen landade på +547 gn (+2%). Förmedlat boende minskade med -2 119 gn (-14%). Så sammantaget var det hotellen som var det stora positiva utropstecknet i september.

En allt starkare återhämtning av utlandsmarknaden

Återigen ökar utlandsmarknaderna sammantaget mer procentuellt än den svenska, dock från låga nivåer. Den svenska marknaden ökade med +12%, medan Norge (+412%), Finland (+287%) och Holland (+52%) står för de största procentuella ökningarna. Men det är fortfarande en bit från “normala nivåer”. Antalet utländska gästnätter i september 2021 uppgår till drygt 17 000, vilket kan jämföras med 2019 (opåverkat av pandemin) med knappt 22 000 gästnätter. Men jämfört med både juli och augusti är återhämtningen för utlandsmarknaden relativt sett starkare i september.

Övriga riket ökar mer

Jämfört med andra regioner kan konstateras att Jämtland Härjedalen ligger på lägre nivå jämfört med riket i stort (+30%). Värmland och Dalarna ökade båda med +18%, medan övriga Norrland landade på +22%. Den större ökningen för riket beror i hög grad på att storstadsområdena uppvisar starkare återhämtning i september, men från låga nivåer 2020.

Skip to content