Ånnsjön Andreas Edholm

Gästnattsstatistik september 2022

7 november, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Höst vid Ånnsjön. Foto: Andreas Edholm

Färska septembersiffror visar en marginell ökning av kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen (+526 gn) jämfört med 2021. Men det ska ses mot att 2021 också visade ett mycket bra utfall. Jämfört med september 2019 (före pandemin) visar årets september en ökning med +11%.

Den svenska marknaden minskar, men betydligt mindre jämfört med föregående månader och den norska marknaden fortsätter den starka återhämtningen. För sommarperioden (juni-september) ligger den norska marknaden fortfarande under nivån före pandemin, -20% jämfört med 2019.

Framförallt Åre, men även Krokom och Östersunds kommuner ökade i september, medan övriga kommuner minskade. Bland fjälldestinationerna hade Åre en mycket positiv månad med +30%. Även Bydalsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen ökade, medan Funäsfjällen och södra Årefjällen backade.

gästnattsutveckling sept 2022 Nordanalys
Gästnattsstatistik september 2022. Nordanalys

Förmedlat boende ökade mest under september

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +526 gn (+0%) i september jämfört med 2021. Hotellen redovisade -3 409 gn (-5%), stugbyarna -6 508 gn (-41%), campingen -880 gn (-3%), medan förmedlat boende redovisade en ökning, +8 455 gn (+65%). Detsamma gäller för vandrarhemmen som ökade med +2 868 gn (+20%).

Norska marknaden fortsätter att öka

Den svenska marknaden minskade med -1 776 gn (-1%). Däremot var september ytterligare en månad där den norska marknaden ökade med +7 043 gn (+214%), vilket i högsta grad bidrog till att totalsiffrorna. I övrigt var  utvecklingen tämligen svag gällande utlandsmarknaderna, särskilt övriga Europa. Finland och Lettland var de enda undantagsmarknaderna med plussiffror.

Övriga riket har kommit i kapp Jämtland Härjedalens gästnattsutveckling

Jämfört med andra regioner så redovisar övriga Norrland en marginell minskning, Dalarna backade med -2%. Värmland gick däremot bra med en ökning på 20% och riket som helhet redovisade +16%. Sommarsäsongen (juni-september) innebar en minskning med -4% för Jämtland Härjedalen, tydligt sämre jämfört med omvärlden, men det ska ses mot en exceptionellt bra sommar 2021.

 

 

Skip to content