logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Oviksfjällen

Hållbar turismutveckling i Oviksfjällen

11 januari, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Oviksfjällen. Foto: Linnéa Martinsson

Naturturismen ökar i fjällområdena och så även i Oviksfjällen. Det ger möjligheter för besöksnäringen och kan samtidigt innebära utmaningar för renskötseln i området. I Bergs kommun pågår ett projekt med syfte att hitta sätt för besöksnäringen att utvecklas sida vid sida med renskötseln.

Inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling finns en del med syfte att titta på mer hållbara lösningar i regionens fjällvärld och en del är att lyssna in övriga satsningar som görs i samma riktning.

Renkalv Jeanette Kråik
Nyfödd renkalv. Foto: Jeanette Kråik

Projektet heter Hållbar utveckling i Oviksfjällen – på gemensamma hållbara premisser och är avgränsat till turistorten Gräftåvallen och det anslutande område där renskötsel bedrivs, det vill säga Oviksfjällen. Projektet har initierats av Bergs kommun för att förbättra förutsättningarna för turism och renskötseln – två viktiga näringar för kommunen.

Det lokala perspektivet är en viktig utgångspunkt i projektet. Arbetet sker i samverkan med lokala föreningar, turismföretagare och Tåssåsens sameby. Under projektet utformar de en utvecklingsplan för turismen i området och en modell för hur samverkan dem emellan ska fungera över tid.

Det finns mycket att vinna på en turism som fungerar tillsammans med renskötseln. De flesta som besöker fjällen vill visa hänsyn och värna om platsen de besöker. Att lyfta hållbara alternativ stärker destinationens konkurrenskraft och ökar medvetenheten generellt om de lokala förutsättningarna. Renen är också stor del i områdets attraktivitet, särskilt om man ser till besökare från större städer och utlandet, säger projektledare Daniel Wolf-Watz.

Projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen via Bergs kommun, finansieras av Jordbruksverket och pågår till augusti 2022. Inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling finns en del som tittar på olika lösningar för en mer hållbar utveckling i regionens fjällområden.

Lyssna gärna till JHT:s podd där Daniel Wolf-Watz och Nicklas Johansson från Tåssåsens sameby samtalar om “Besöksnäring och rennäring sida vid sida”.

Läs Daniel Wolf-Watz metodbeskrivning för hållbar turismutveckling i renbetesfjäll genom att ladda hem den från Bergs kommuns sajt.

Daniel Wolf Watz
Daniel Wolf-Watz är projektledare för Hållbar utveckling i Oviksfjällen för Bergs kommun.
Skip to content