Offpist. Foto: Martin Söderqvist

Härjedalsmodellen – visar turismens omfattning i kommunen

8 september, 2022
Grundtext: Magnus Karlsson, Vemdalen och Mattias Sundt, Sveg. Redigering: Anne Adsten, JHT
Vinterskidåkning, offpist i Funäsfjällen bland fjällbjörkar. Foto: Martin Söderqvist

Det finns en mängd olika parametrar som tillsammans kan ge en bild av besöksnäringens roll för utveckling eller visa på förutsättningar för etablering, inflyttning och även kvarstanning – saker som medverkar till att människor känner att de vill bo kvar. Det handlar om attraktionskraft.

Med hjälp av bland annat gästnattsstatistik från JHT har Magnus Karlsson, Vemdalen och Mattias Sundt, Sveg tagit fram ett omfattande material som exempel på hur man kan beskriva turismens omfattning i Härjedalens kommun, en kommun som i hög grad är beroende av besöksnäringen.

Besöksnäring i Härjedalen

Härjedalen är en geografiskt stor kommun på 11 860 km2, där befolkningen är jämnt fördelad över hela kommunens yta. Kommunen består av tre centralorter, Hede, Funäsdalen och Sveg, där man samlat det mesta av samhällsservicen, såsom kommunkontor, allmännyttan, högstadieskolor, äldreboenden, hälsocentraler, läkare, tandläkare, apotek, pastorsexpeditioner.

Härjedalens kommun har 10 114 invånare, 8% av Jämtland Härjedalens 132 000 personer. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet. En stor andel av dessa är företag som på ett eller annat sätt verkar inom besöksnäringen eller är beroende av besöksnäringen.

Härjedalens kommun har i jämförelse med övriga sju kommuner i regionen, den största andelen kommersiella gästnätter, 12%. Bland destinationerna i Härjedalen så står Vemdalen för närmare 60% av de kommersiella gästnätterna, övriga 40% fördelas mellan Funäsfjällen, Lofsdalen och östra Härjedalen. Tilläggas bör i sammanhanget att det är svårt att få en exakt siffra för den privata uthyrningen som sker i kommunen.

I Jämtlands län är besöksnäringen en basnäring som varje år beräknas omsätta 5,69 miljarder sek (+19 % jämfört med 2020). Näringen beräknas generera sammanlagt 7 700 helårsarbeten (+15% jämfört med 2020). Med en grov uppskattning skulle vi kunna anta att samma andel som Härjedalens kommun har av totalt antal kommersiella gästnätter (12%) även gäller för andelen av den totala omsättningen och sysselsättningen. Självklart är siffror av det här slaget svåra att beräkna, bland annat eftersom besöksnäringen är en bransch som innefattar delar av så många andra branscher och därför inte har en egen SNI-kod.

Turismens betydelse för tillväxt

Kommunens tillväxt beror till största del på besöksnäringens starka utveckling. Den bidrar till nya arbetstillfällen, nystartade och växande företag, stigande fastighetspriser, nyproduktion av bostäder samt inflyttning eftersom besöksnäringen starkt bidrar till attraktionskraften för kommunen. Tillväxten sker i områdena runt de största besöksdestinationerna Funäsfjällen, Vemdalen och Lofsdalen och det är i Hedes närområde som länets största koncentration av besöksnäring finns.

I presentationen finns vidare:

 • Bäddarnas fördelning (Vemdalens 19 000 bäddar är snarare 23-24 000 enligt Skistar och Härjedalens kommuns sammanställning, reds. anm.)
 • Skipass omsättning i jämförelse med andra SLAO-anläggningar i regionen
 • Antal skiddagar i jämförelse med andra SLAO-anläggningar i regionen
 • Omsättningsberäkning för besöksnäringen i Härjedalen
 • Uppgifter om inflyttning länet/Härjedalen
 • Befolkningsutveckling per församling i Härjedalen
 • Bostadsmarknadsanalys för länet
 • Antal sålda småhus i länet
 • Antal fritidshus per kommun i regionen och i jämförelse med ett urval svenska kommuner
 • Försäljningsstatistik fritidshus i regionen
 • Prisutveckling fritidshus i Härjedalen jmf med Åre
 • Försäljningsstatistik bostadsrätter i regionen
 • Försäljningsstatistik villor i regionen
 • Inkomstfördelning Härjedalen
 • Omsättning livsmedelsbutiker (ICA Funäsdalen lyfte ut tobaksförsäljningen 2020 i ett eget bolag reds. anm.)

 

 

 

Skip to content