online bokningssystem

Inbjudan: Fokus Aktivitetsbokningssystem – vilket ska man välja?

23 januari, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email
Det finns många aktivitetsbokningssystem på marknaden och de skiljer sig en del från logibokningssystem.  Vilka bokningssystem är de vanligast förekommande och vad bör man tänka på när man väljer system? Om man inte jobbar med bokningssystem – hur bör man då agera i mailkonversation med potentiella gäster. Hur många gäster faller bort om man bara har mailkonversation och inget bokningssystem?
Tillfället genomförs inom JHTs projekt ”Den digitala transformationen” och riktar sig till aktivitetsföretagare i Jämtland Härjedalen, destinationsorganisationer inklusive personal vid Turistinformationer/Turistcenter samt näringslivsutvecklare i Jämtland Härjedalen som i sin tur arbetar med att ge råd till turismaktörer i regionen.

Marcus Eldh – Wild Sweden

Vi får lyssna till Marcus Eldh som driver företaget Skogens Konung med sajten Wild Sweden och höra hur han resonerar kring val av aktivitetsbokningssystem och goda råd kring kundrelationer om man väljer att avstå från bokningssystem. Marcus är en flitigt anlitad föreläsare både inom naturturism och gästkommunikation via hemsida och sociala media. Han har god överblick över hur aktivitetsföretag över hela Sverige arbetar och vilka fördelar/nackdelar som finns med olika aktivitetsbokningssystem.
Läs Marcus Eldhs blogginlägg med argument kring varför aktivitetsarrangörer bör ha onlinebokning här

Charlotta Barnden Uddén – Visit Sweden

Charlotta gästar oss för att berätta mer om Visit Swedens projekt SNDPE (Svenska Naturupplevelser på Digital Export). Projektet syftade till att ta reda på mer om förutsättningarna för Sveriges aktivitetsföretag och hur den digitala distributionen fungerar. Inom projektet kartläggdes kundbeteendet online i relation till hur intressenter och framtida gäster söker upplevelser, hittar ett utbud som matchar behoven för resan och eventuellt genomför aktivitetsbokningar.

Som del i projektet ”Svenska Naturupplevelser på digital export” fanns även ett behov av att identifiera vilka digitala plattformar naturturismföretagare bör synas på. Fram till 2019 har en utmaning varit att veta vad som faktiskt syns efter att en resenär googlat fram ett land och en aktivitet som de skulle vilja göra, tex ”Sverige + cykel”.

Alexander Brunnegård – Åre Nature Adventure

Åre Nature Adventure är ett systerföretag till Explore Åre för upplevelser inom natur och kultur med fokus internationell gäst. Alexander berättar om företaget och dess aktiviteter samt hur de valt bokningssystem och hur de jobbar med det.

Johanna Mattsson – Kundbearbetning, service och digital marknadsföring

Johanna jobbade tidigare som destinationschef i Lofsdalen och finns idag i Dublin, Irland på företaget Salesforce. Hon och hennes team gästar oss för att tala om digitalisering, kundbearbetning, service och digital marknadsföring med exempel från Vail, Dolomiterna och Norge med flera platser.

Plats

JHTs kontor (Turistbyråhuset/Gamla Skolan i Östersund), Rådhusgatan 44, Östersund.

Program 11e mars 2020

09.00 Kaffe
09.30 Marcus Eldh – Val av aktivitetsbokningssystem jämfört med mail-bokning: vad bör man tänka på?
11.30 Lunch på egen bekostnad
12.30 Charlotta Barnden Uddén Visit Sweden SNDPE – Svenska Naturupplevelser på Digital Export
13.30 Alexander Brunnegård från Åre Nature Adventure om deras val av bokningssystem.
14.00 Johanna Mattsson från Salesforce berättar om kundbemötande
15.00 Sammanfattning och avslut

Kostnad

200 sek + moms/deltagare (avbokning senare än 28 feb 2020 faktureras)

Anmälan

Senast 9 mars 2020 till Anne Adsten, JHT

Tillfället genomförs inom ramen för JHTs projekt Den digitala transformationen med stöd från Region Jämtland Härjedalen och EU.
Skip to content