Den digitala transformationen

JHT:s nya uppdrag medför delvis förändrade arbetsuppgifter där frågor som idag till viss del löses på regional nivå mer ska hanteras på destinations- alternativt företagsnivå. Främst inom området marknadskommunikation kan förändringen komma att innebära minskade möjligheter till synlighet för delar av regionen, beroende på hur de kan agera mer på egen hand. För att förbättra förutsättningarna för främst mindre destinationer och företag som inte tillhör en tydlig destinationsorganisation ska projektet ge ökad kompetens med inriktning mot digital kommunikation, trendbevakning och omvärldsanalys samt affärsutveckling i nya former. Beräknad projekttid är hösten 2018 till mitten av 2020 och för närvarande väntar vi på besked om finansiering från EU via Tillväxtverket.

Läs mer

Den digitala transformationen

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är en basnäring som genom sitt strategiska arbete utvecklats positivt mycket tack vare samarbeten i de kluster som destinationsorganisationerna utgör. I

Läs mer