logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz

Den digitala transformationen

JHT:s nya uppdrag medför delvis förändrade arbetsuppgifter där frågor som idag till viss del löses på regional nivå mer ska hanteras på destinations- alternativt företagsnivå. Främst inom området marknadskommunikation kan förändringen komma att innebära minskade möjligheter till synlighet för delar av regionen, beroende på hur de kan agera mer på egen hand. För att förbättra förutsättningarna för främst mindre destinationer och företag som inte tillhör en tydlig destinationsorganisation ska projektet ge ökad kompetens med inriktning mot digital kommunikation, trendbevakning och omvärldsanalys samt affärsutveckling i nya former. Projekttid 2019 – 2022. Med finansiering via EUs Regionala utvecklingsfond och Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer

 

Campingdagen 2022 Östersunds camping

Succé för Campingdagen 2022

Campingdagen på Östersundstravet med studiebesök på Östersunds camping lockade 33 deltagare från 14 olika campingar och andra organisationer engagerade i regionens campingutveckling. Deltagarna hade tid

Läs mer
Skip to content