Turism historia Åreskutan Sigvard Lindé.

Inbjudan: JHT Academy – Framtidens turism i JH, del 2

24 september, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Turister spanar ut över Åredalen från Åreskutan Foto: Sigvard Lindé.
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

JHT Academy – Framtidens turism i JH, del 2

Den andra JHT Academy i höst kommer att innehålla temat Framtidens turism. Förutom en fortsättning av första mötet så innehåller tillfället information om Interreg-projektet Welcome! som JHT driver tillsammans med Tröndelag Reiseliv. Vid detta tillfälle har Robert och Mats hunnit träffa samtliga destinationer och kommuner i regionen och vi kan titta på en mer konkret strategi för hur vi tillsammans utvecklar Jämtland Härjedalens besöksnäring på ett hållbart och smart sätt utifrån de behov vi ser och de förutsättningar som vi idag kan föreställa oss.

Datum: Tisdag 12e november 2019

Tid: 09.00 – 15.30

Plats: JHT kontor, Rådhusgatan 44 (samma hus som Visit Östersund, ”turistbyråhuset” och även kallat ”Gamla skolan” mittemot Rådhuset i Östersund).

Programpunkter:

 • Anna Hag från Svensk Turism
 • Tord Carnlöf, ansvarig för framtidsstudien Visit The Future
 • Johan Lindblad från Nordiska rådet
 • Fler punkter kommer

Anmälan: Maila Anne Adsten, JHT senast 8e november 2019.

Bakgrund till temat

JHT har tillsammans med Etour vid Mittuniversitetet beviljats medel för att arbeta fram underlag som ska tydliggöra ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”, som projektet också heter. Underlagen ska fungera både som inspel i den process som Region Jämtland Härjedalen driver i syfte att revidera den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och som inspel till revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin. Den senare frågan ”äger” JHT.
En kort beskrivning av projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” finns här
Som en del i processen kommer Robert Pettersson vid Etour och Mats Forslund att göra en turné runt om i regionen under sommaren och tidigt i höst, för att träffa företrädare för Jämtland Härjedalens destinationer och kommuner. Fokus för dessa möten är att lyssna av hur aktörerna bedömer att turismen i regionen ser ut i dagsläget och vilka möjligheter och utmaningar som aktörerna ser. Planen är att många av dessa möten genomförts inför den 4e september, men kanske inte alla. Tillsammans med synpunkter som kommer fram vid höstens JHT Academy kan sedan JHT styrelse på ett bättre sätt ta beslut kring besöksnäringens uppdaterade strategi samt för bättre inspel till pågående arbete med kommande RUS.

JHT Academy – Framtidens turism i JH, del 1

Välkommen till en dag fylld av inspiration inför arbetet med att ta fram en uppdaterad strategi för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT bjuder på föreläsare som berättar om olika framtidsscenarier inom turism, på ett internationellt, nationellt och regionalt plan.

Datum: Onsdag 4e september 2019

Tid: 09.00 – 15.30

Plats: OBS! Tack vare stort intresse flyttas JHT Academy denna gång till Ordenssalen, Hotell Gamla Teatern i Östersund. 

Programpunkter:

 • Robert Pettersson och Mats Forslund om det pågående strategiarbetet. Intryck, tankar, idéer som vi samlat så här långt och planen för fortsättningen.
 • Anna Omberg och Maria Kumpala, Region Jämtland Härjedalen, om arbetet med RUS, smart specialisering och nytt program inför den nya EU-programperioden.
 • Ronny Juhlin och Thomas Holm från Storlien, turismföretagare respektive investerare i handelsfastigheter. Ett exempel från Mats och Roberts destinationsbesök.
 • Magnus Nilsson, JHT:s ordförande och tidigare ordförande för Svensk Turism, om varför och hur arbetet med en nationell besöksnäringsstrategi påbörjades kring 2010 och vilka effekter vi kunnat se av det.
 • Susanne Pripp, nuvarande ordförande för Svensk Turism, om det arbete som pågår nu för att revidera den nationella besöksnäringsstrategin och regeringens initiativ för en strategi för en tydligare politik för besöksnäringen.
 • Ewa Lagerqvist, VD Visit Sweden, om Sveriges och Jämtland Härjedalens besöksnäring ur den internationella besökarens perspektiv.
 • Aktuellt inom Jämtland Härjedalen Turism.

Anmälan: Maila Anne Adsten, JHT senast 30e augusti 2019.

Läs anteckningarna från mötet 4e september här