Vandring spång fjäll höst myr ensamhet. På väg mot Silverfallet, Storsnasen, Handöl, Enafors.

JHT Academy 4e september 2019 – Besöksnäringens roll för regional utveckling

23 september, 2019
Text: Annika Jonsson, Etour
Vägen framåt. Foto: Anne Adsten

Anteckningar: Framtidens turism i JH, del I

Som en del i projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” som JHT driver tillsammans med Etour vid Mittuniversitetet genomfördes 4e september en JHT Academy. Syftet med träffen var att samla inspel inför det fortsatta arbetet med att ta fram underlag inför Region Jämtland Härjedalens revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS, att ge underlag för processen avseende smart specialisering och för revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin . Många engagerade deltagare, kunniga föreläsare och en intressant workshop gjorde dagen lyckad och lämnade bra inspel till det fortsatta jobbet. Bifogat hittar du presentationer från dagen. 

Välkommen till nästa JHT Academy: Framtidens turism i JH, del II den 12e november.
Medverkar då gör bland annat Anna Hag Svensk Turism, Tord Carnlöf, ansvarig för framtidsstudien Visit the future och Johan Lindblad Nordiska rådet.

Frågor? Kontakta gärna Mats Forslund.

JHT Academy 4 september 2019

Under dagen talade, utöver Mats Forslund JHT och Robert Pettersson Etour, representanter från Visit Sweden, Region Jämtland Härjedalen, Svenska handelsfastigheter och Svensk Turism.

Bakgrund

JHT har tillsammans med Etour vid Mittuniversitetet beviljats medel för att arbeta fram underlag som ska tydliggöra ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”, som projektet också heter. Underlagen ska fungera som inspel i den process som Region Jämtland Härjedalen driver i syfte att revidera den regionala utvecklingsstrategin, RUS, ge underlag för processen avseende smart specialisering och till revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin. Den senare frågan ”äger” JHT.

Inom projektet genomförs samtal med olika aktörer inom besöksnäringen, vid två tillfällen genomförs JHT Academy inklusive workshops på temat, en enkät har sammanställts och en litteraturstudie pågår parallellt. Även en praktikant på JHT från turismprogrammet ska delvis engageras i projektet och då med fokus på att tillföra ett gästperspektiv. Mer information om projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” finns här

Nedan finns anteckningar från den JHT Academy som genomfördes 4 september på Gamla teatern i Östersund.

Ewa Lagerqvist VD Visit Sweden

Ewa Lagerqvist inledde med att tala om framtidens turism och den internationella besökarens perspektiv. Hon påtalade vikten av bra samarbete och bra samverkan, men menade också att alla inte kan vara med jämt. Det handlar om rollfördelning.

Ewa talade också om att i och för förändring, måste vi förändras. Visit Swedens uppdrag i den internationella turismtillväxten har förändrats från att vara storstadsfokuserade till att tänka hela Sverige – Hela Sverige ska synas. Hon talade även om ett utvecklat nordiskt (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Grönland osv.) samarbete för att nå långdistans-marknaden.

Under presentationen talade hon om att Visit Swedens uppdrag är att hantera hela kundresan (dreaming – planning – boarding – experience – sharing) och tänka målgrupper, kanaler och Sverigebild. Ewa talade i detta om att förbättra system för att veta var besökare kommer ifrån. Visit Sweden fokuserar speciellt på att hitta rätt typ av turist, i nuläget främst Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna Storbritannien, Frankrike, Kina, USA och Indien. Hon talade om design, mat och natur som viktiga fokusområden för att locka besökare. Vi behöver geografisk kännedom om vilka platser den globala resenären vill besöka (e.g. Höga Kusten J/H, ÖSD, Jamtli).

Ewa berörde dessutom de globala drivkrafterna som gör att vi reser mer
– hur vi lever – en globaliserad värld – urbanisering och miljö – den digitala revolutionen.

Maria Kumpula från Region Jämtland Härjedalen

Maria Kumpula talade om arbetet med revidering och utveckling av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I den reviderade strategin ska ett nytt arbetssätt implementeras – fler ska vara mer delaktiga än tidigare – och att det är viktigt att skapa en entreprenöriell process.

Det görs/har gjorts en utvärdering av existerande RUS. RUS är en övergripande strategi som ses över vart fjärde år. Det är en samlad bild över sektorer och revideringsarbetet sker parallellt med arbetet med en smart specialiseringsstrategi (innovationspolitik, inkluderande och regionspecifik). Hon påtalar att RUS är en strategi, men också en process och att det är viktigt att tydliggöra rollerna.

Maria talade även om livsvalen och betydelsen av dessa avseende regional utveckling. Vi vet t ex att många väljer att flytta till Jämtland Härjedalen av livsstilsskäl.

 

Thomas Holm Vice VD Svenska handelsfastigheter

Thomas Holm berättade om deras satsning på gränshandel i Storlien. Han talar dels om vilka intäkter som satsningen genererar men också om att detta stärker Storlien som resmål i stort. Thomas menar att det är många, i synnerhet norrmän, som kommer till Storlien för att shoppa såväl som att vandra, cykla eller åka skidor. Blomsterleden är t ex en av de mest besökta lederna i Jämtland Härjedalen.

Thomas beskriver också med exempel från andra satsningar bolaget gjort, bla. Kristianstad, hur handel och turism kan fungera gemensamt där handelsområdet utvecklats med lekparker som blivit besöksmål i sig.

Storlien är sedan länge en attraktiv destination i Åre kommunen och handelsområden kan vara en del i att stärka en destination med gränshandeln som en starkt bidragande faktor. Utmaningar finns sedan tidigare i Storlien vad gäller boende, förskola mm men om detta finns en bra dialog med kommunen. Boendefrågan berör även fritidshusboendet, bl a beroende på att norrmännen, som står för en stor del av fritidsboendet i området, som regel inte hyr ut sina stugor.

I samband med Thomas presentation uppkom en intressant diskussion bl a om vad som är fin respektive ful turism – bättre respektive sämre turism. Handel ses normalt som en självklar och viktig del av besöksnäringen men avser det all handel? Hur kan vi uppmuntra och driva hållbarhet på mer än ett sätt? Kan vi kombinera arbete för mindre utsläpp med Inom besöksnäring kan vi tex. inte vara ”emot flyg” – men vi kan pusha för bättre bränslen etc.

 

Magnus Nilsson ordförande JHT och fd ordförande Svensk Turism

Magnus Nilsson talade under sin presentation om den nationella besöksnäringsstrategins begynnelse, utveckling och betydelse även på regional och lokal nivå. Den röda tråden uppstod i samband med Svensk Turisms studieresa till Dubai 2008 som bl a medförde att man 2010 började samla de olika besöksnäringsorganisationerna, som fram till dess i stor utsträckning ”dansat efter sin egen pipa” och inte sprungit åt samma håll. Målet var att skapa en gemensam strategi som ett levande dokument som skulle samla näringen och även tydliggöra att näringen är en basnäring i Sverige.

Magnus talade också om vikten av finansiering och förbättrad lönsamhet inom företagen, vikten av att höja statusen och ”proffsigheten” inom besöksnäringens olika branscher och av att kunna höja statusen inom branschen som helhet.

 

Susanne Andersson Pripp ordförande Svensk Turism

Susanne Andersson Pripp talade om den pågående revideringen av den nationella strategin som Magnus gav bakgrunden till samt framtidsstudien Visit the Future som ett viktigt underlag i det arbetet. Visit the future är en strategisk process som ska ge inspel och stöd i revideringsarbetet där ett preliminärt mål är att besöksnäringen i Sverige 2030 ska vara den mest framgångsrika näringen i landet, vara en av de fem mest framgångsrika destinationerna i Europa 2035 samt bli världens mest hållbara besöksdestination 2035. Arbetsprocessen ske bl a genom Think tanks kring olika teman där deltagare från både näringsliv, forskning och offentliga aktörer medverkar.

Susanne berättade även om regeringens initiativ till en strategi för en tydligare politik för besöksnäringen. Ett arbete som ska vara avslutat före jul 2019 och som sker i nära samarbete med besöksnäringen bl a via Svensk Turism. T ex så deltar regeringens utredare i de think tanks som genomförs.

Skip to content